Σε θέματα Πίστεως και Πατρίδας Είμαστε Αυστηρά Αδιαπραγμάτευτοι!

ΕΘΝ.Ο.Σ

Ανδρέα Μουστοξύδη 20 Πεδίο Άρεως Αθήνα.
Από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00
Τηλ:2155305255
E-MAIL:info@politikianagennisi.gr

Οι Θέσεις μας

ΚΑΤΕΒΑΣΕ  ΤΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΤΕΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗ1.doc (408 kB)

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.

Για να ανασυγκροτηθεί η χώρα να επανακινηθεί η οικονομία και η ανάπτυξη απαιτείται χρόνος επενδύσεις και ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον.Η χώρα έχει ανάγκη από ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Εθνικής μας Οικονομίας αλλά και της κοινωνίας σε τομείς που η χώρα μας έχει το πλεονέκτημα.Σκόπός του ΕθΝ.Ο.Σ είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας δικαίου,ίσων ευκαιριώνκαι η ανάκτηση της Εθνικής κυριαρχίας

Οι στρατηγικοί άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης είναι:

1.Την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας

2.Τη συγκρότηση ενός κράτους αποτελεσματικού και αξιόπιστου, με ρόλο επιτελικό, που θα ελέγχει χωρίς να ρυθμίζει ασφυκτικά την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.

3. Την άμεση αντιμετώπιση της διαρροής στο εξωτερικό του επιστημονικού δυναμικού.

4. Την εξυγίανση της πολιτικής και οικονομικής ζωής με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του παλαιοκομματικού - πελατειακού κράτους.

5. Τη χάραξη οικονομικής πολιτικής με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανακούφιση των μη προνομιούχων Ελλήνων

6.Την δημιουργία μιας νέας κοινωνίας που θα διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας τον σεβασμό στις αρχές.

7. Την δημιουργία μιας οικονομίας που θα βασίζεται στην Έρευνα την Εκπαίδευση, και την Καινοτομία.

8.Την εργασία ως βασικού στοιχείου δημιουργίας κοινωνικής συνοχής και εθνικού πλούτου.

9. Την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων με συγκεκριμένη πολιτική.

Για να υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης προτείνουμε:

1. Θεσμικά.

α).Συγχωνεύσεις και/ή καταργήσεις φορέων του Δημοσίου. Κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) . Αποκρατικοποιήσεις (στη βάση της αρχής μεγιστοποίησης του δημοσίου συμφέροντος).

γ). Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Σύνταγμα, το οποίο θα γίνει ο καταλύτης για έναν κοινωνικό ελπιδοφόρο μετασχηματισμό. Κράτος σε ρόλο επιτελικό, που θα ελέγχει με αξιόπιστους ελεγκτικούς μηχανισμούς χωρίς να ρυθμίζει ασφυκτικά την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς.

δ). Ενίσχυση των υποδομών της Δικαιοσύνης για την ταχεία απονομή της (με συνταγματική κατοχύρωση).

ε). Πλήρης αξιοποίηση και καταγραφή της περιουσίας του Δημοσίου.

ζ). Δίκαιο, Σταθερό Απλό, , και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα για δέκα τουλάχιστον χρόνια με συνταγματική κατοχύρωση).

2. Από την αξιοποίηση των επιχειρηματικών, παραγωγικών δυνάμεων και από την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου αύξηση των δημοσίων εσόδων.

α).Με νέες αγορές ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών. Με παροχή ρεαλιστικών κινήτρων και χωρίς να εκποιείται η δημόσια περιουσία προσέλκυση επενδυτών(εγχώριων και ξένων)

β).Με στόχο την αυτάρκεια ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

γ). Παροχή φορολογικών κινήτρων στις Ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.

δ).Σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές θέσπιση αφορολόγητων περιοχών.

ε).Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

ζ). Άμεση στήριξη της Ναυτιλίας.

3.Αμεση αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού προβλήματος.

α).Απογραφή παράνομων και νόμιμων μεταναστών και άμεση απέλαση των λαθρομεταναστών. Θέσπιση ισχυρού και σύγχρονου νομικού πλαισίου για την χορήγηση αδειών παραμονής και αδειών εργασίας.

β).Τροποποίηση των όρων της Συνθήκης Δουβλίνου ΙΙ ή ακόμα και μονομερή της καταγγελία.

4.Επαναθέσπιση ενός νέου συστήματος Κοινωνικής ασφάλισης κοινωνικά αποτελεσματικού και οικονομικά βιώσιμου μακροχρόνια.

α).Με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των αναγκών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων τη διασφάλιση της λειτουργίας του νέου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

β).Με τη διεύρυνση από νέες οικονομικές πηγές της χρηματοδότησης του θωράκιση του νέου συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

γ). Με την κατάργηση όλων των Μνημονιακών νομοθετικών ρυθμίσεων που εξαιτίας τους επεβλήθησαν μειώσεις των συνάξεων.

5. Διαγραφή του χρέους της ντροπής και εξοικονόμηση πόρων από την καταγγελία της μνημονιακής σύμβασης.

α).Διαγραφή του χρέους της ντροπής.

β).Καταγγελία του Μνημονίου.

γ).Διεκδίκηση και εγγραφή στον κρατικό προϋπολογισμό του κατοχικού δανείου και των πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία.

δ).Λογιστικός έλεγχος του Δημόσιου χρέους.

ε).Κατάργηση όλων των νόμων που ψηφίστηκαν προκειμένου να εκτελεστούν μνημόνιο και δανειακές συμβάσεις καθώς και καταγγελία των δανειακών συμβάσεων.

6. Με γνώμονα το εθνικό συμφέρον δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού συστήματος.

α). Αξιοποίηση των χαμηλότοκων δανείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

β). Εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων.

γ). Δημιουργία κρατικής τράπεζας με ειδικό σκοπό, η οποία θα δανείζεται απευθείας από την ΕΚΤ και θα χρηματοδοτεί ελληνικές επιχειρήσεις. Επαναφορά της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην αρχική της κατάσταση.

δ) Άμεση στήριξη της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και στήριξη των άμεσων ξένων επενδύσεων.

ε). Αναστολή των πλειστηριασμών επ’ αόριστον Και προστασία της πρώτης κατοικίας.

7.Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάταξη της εθνικής οικονομίας. εφαρμογή ενός, σταθερού, αναπτυξιακού δίκαιου και απλού φορολογικού συστήματος.

α).Προκειμένου η χώρα μας να γίνει φορολογικά ανταγωνιστική σε σχέση με τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να γίνει μείωση της φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων.

β). Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης συνταξιούχων και μισθωτών.

γ). Με μηδενικό ΦΠΑ να γίνει Πάγωμα τιμών στα βασικά είδη διατροφής.

δ).Αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες όπως ισχύει και για την Ναυτιλία και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

ε).Κούρεμα στα δάνεια των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Δυνατότητα εξόφλησης των κόκκινων δανείων μέσα από πολλές δόσεις.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ.

1).Τομέας Πρωτογενής

α).Ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα.

β).Αξιοποίηση της Αλιείας και του Δασικού μας πλούτου.

γ).Εισαγωγή νέων καλλιεργητικών μεθόδων.

δ).Έργα υποδομής στοχευμένα.

ε).Αξιοποίηση της Γεωθερμίας.

2).Τομέας Δευτερογενής

α).Ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

β).Στήριξη της λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης.

γ).Συνεργασία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως στους τομείς κλωστοϋφαντουργίας, ναυπήγησης σκαφών, χημικών προϊόντων , τροφίμων, ενδυμάτων, ξυλείας, εξοικονόμησης ενέργειας, κατασκευών, κλπ.

3).Τομέας Τριτογενής.

α).Εκπαίδευση και Κατάρτιση για πολίτες εκτός Schengen.

β). Δημιουργία ελεύθερης ζώνης συνταγματικά κατοχυρωμένη για τη ναυτιλία, καθώς και δημιουργία Ναυτιλιακού Κέντρου, το οποίο θα καλύπτει όλο το ναυτιλιακό συνεργατικό σχηματισμό . Δημιουργία παράλληλου νηολογίου σε νησιά, για σκάφη αναψυχής έως 40 μέτρα.

γ).Στήριξη του τουρισμού, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την τόνωση του θεματικού τουρισμού (όπως π.χ. θρησκευτικός, ιαματικός, κλπ),αξιοποίηση τουριστικά της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου, εισαγωγή της τεχνολογίας, δημιουργία καταδυτικών πάρκων, κλπ.

δ).Σταθερό φορολογικό πλαίσιο με συνταγματική ισχύ για δέκα χρόνια, καταπολέμηση της διαφθοράς, και της γραφειοκρατίας, μείωση του χρόνου υλοποίησης της επένδυσης, μείωση των φορολογικών συντελεστών.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:

α).Διαχείρισης των αστικών και αγροτικών απορριμμάτων.

β).Ολοκλήρωση του εθνικού οδικού δικτύου, ηλεκτρικά τρένα, κλπ.

γ).Έργα υποδομής, όπως π.χ. μαρίνες, μουσεία, κλπ.

δ).Των υποδομών επιχειρηματικότητας.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στον Εθνικό Ορθόδοξο Σύνδεσμο (ΕΘΝ.Ο.Σ) οικοδομούμε την οικονομία στηριζόμενοι στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1.Καταγγελία των Μνημονίων.

2.Καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και κατάργηση όλων των νόμων που θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων.

3.Διαγραφή του επονείδιστου χρέους.

4.Λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους.

5.Κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

6.Διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου από τη Γερμανία.

7.Παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, κοινωνική δικαιοσύνη, δημόσια αγαθά στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας και υγιή ιδιωτικό τομέα.

8.Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων από την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου (πετρελαίου και φυσικού αερίου).

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ.

Από επιτροπή λογιστικού ελέγχου και με βάση γνωστών κριτηρίων που έχουν γίνει αποδεκτά Διεθνώς θα προκύψει το ύψος του χρέους της ντροπής.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Στηριζόμενοι στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, στην καινοτομία, στο σχεδιασμό, στην ενσωμάτωση τεχνολογίας και στην παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας. Η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της οικονομίας αυξάνεται όταν επενδύουμε στην γνώση και την τεχνολογία.

Το εγχείρημα αυτό όμως υπονομεύεται από το Μνημόνιο που επιβάλλει Η μείωση όμως των δαπανών για την παιδεία και την τεχνολογία που επιβάλλει το μνημόνιο υπονομεύει αυτό το εγχείρημα στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας στα χαμηλά ημερομίσθια .

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ.

Προκειμένου να διεκδικήσει η χώρα μας τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο ύψους 162 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς τους τόκους θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διπλωματικά και δικαιωματικά μέσα. Η κυβέρνηση έχει χρέος να εγγράψει μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

1.Αξιοποίηση των χαμηλότοκων δανείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

2. Επαναφορά της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην προτεραία κατάσταση.

3.Στήριξη της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με νέα επενδυτικά εργαλεία και σχήματα.

4.Αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω του ΕΣΠΑ.

5. Στήριξη των άμεσων ξένων Επενδύσεων.

6.Ίδρυση κρατικής τράπεζας ειδικού σκοπού, όπως είναι η γερμανική KfW, η οποία θα

μπορεί να δανείζεται απευθείας από την ΕΚΤ με σημερινά επιτόκια 0,50% και να

χρηματοδοτεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, κατά προτίμηση των παραπάνω κλάδων

με χαμηλότοκα δάνεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Η ελληνική οικονομίας θα στηριχθεί στην οικονομία της γνώσης, θα έχει έντονα εξωστρεφή και εξαγωγικό χαρακτήρα και θα επικεντρώνεται στους παρακάτω κλάδους:

1.Στον τουρισμό.

2.Στη ναυτιλία.

3.Στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.

4. Στην τεχνολογία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5. Στις κατασκευές.

6. Στη μεταποίηση με έμφαση στις ΜμΕ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Μόνο όταν θα υπάρξει πλήρης απαλλαγή από το Μνημόνιο θα μπορέσει να διαμορφωθεί ένα φορολογικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο. Οι βασικοί άξονες του φορολογικού αυτού συστήματος πρέπει να είναι οι παρακάτω:

1. Κατάργηση των χαρατσιών και της φορομπηχτικής πολιτικής στα ακίνητα.

2. Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών.

3. Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ούτως ώστε να καταστεί η

χώρα μας φορολογικά ανταγωνιστική σε σχέση με τις γειτονικές χώρες.

4. 5% ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης και στο εγχώριο τουριστικό πακέτο

και την κρουαζιέρα και 10% ΦΠΑ στην εστίαση.

5. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμές του Απριλίου 2010 και αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, όπως ισχύει και για τη ναυτιλία.

6. Δραστική μείωση της σημερινής φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων, μέσα από φοροελαφρύνσεις, αφαίρεση δαπανών από φόρο, κλπ.

7. Σταθερό φορολογικό σύστημα για μια δεκαετία.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ή ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ;

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Η απώλεια της Εθνικής μας Κυριαρχίας, αλλά και η απώλεια της δημοκρατίας δεν είναι αυτό που Ελληνικός λαός επιθυμεί. Ο απολυταρχικός χαρακτήρας καλύπτεται με τον μανδύα της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και είναι ο μόνος υπεύθυνος για τα όσα περνούν σήμερα οι Έλληνες πολίτες.Οι πελατειακές σχέσεις καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία των θεσμών. Η χώρα πρέπει να ανοικοδομηθεί από την αρχή για να επιστρέψει ξανά η δημοκρατία. Γι να μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής από κάθε κρατική ή άλλης μορφής αυθαιρεσία χρειάζονται να ληφθούν μέτρα για την βελτίωση της απονομής της Δικαιοσύνης. Αντί βουλή να νομοθετεί ,νομοθετεί η κυβέρνηση και καταπατείται το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Μεγάλη η ευθύνη και του προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος με την υπογραφή του συναίνεσε στην εφαρμογή τους αντί να αρνηθεί και να ζητήσει την ψήφιση με αυξημένη όπως απαιτείται από το Σύνταγμα πλειοψηφία.Η χώρα χρειάζεται ένα καινούργιο Σύνταγμα.

Β.Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η Συνταγματική Αναθεώρηση που προτείνεται πρέπει να βασιστεί στις ακόλουθες, βασικές αρχές και αλλαγές που αφορούν στην τροποποίηση ή κατάργηση των άρθρων του Συντάγματος με αρ. 27, 28 παρ. 2 και 3, 44 παρ. 1, 44 παρ. 2 σε συνδυασμό με 35 παρ. 3, 54 παρ. 3, 56 παρ. 1, 74 παρ. 5, εδάφιο. στ, 81 παρ. 2, 86, 89 παρ. 1 και 4 και 90 παρ. 5, 51 παρ. 4 κλπ, όπως:

1. Καθιέρωση ανωτάτου ορίου για τη συνολική θητεία όλων των αιρετών αξιωμάτων και ιδίως:

α.Ο Πρόεδρος να έχει αυξημένες ρυθμιστικές εξουσίες, όπως αυτές ίσχυαν πριν την Αναθεώρηση του 1986.

β.Εκλογή βουλευτών μόνο για δύο τετραετίες. Η υπέρβαση του ανώτατου ορίου συνολικής βουλευτικής θητείας συνεπάγεται αυτοδίκαια κώλυμα για την υποβολή νέας υποψηφιότητας. Αυτό θα επιτευχθεί με προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 56 του Συντάγματος. Θα προβλεφθούν βέβαια μεταβατικές ρυθμίσεις για τους εν ενεργεία βουλευτές. Κατ αυτόν τον τρόπο θα παρεμποδιστεί η επαγγελματοποίηση των πολιτικών.

γ.Υπουργοί και Υφυπουργοί να είναι οπωσδήποτε εν ενεργεία βουλευτές. Έτσι θα εκλείψει το φαινόμενο των “δοτών” που καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές με απευθείας ανάθεση από τον Πρωθυπουργό, χωρίς να έχουν εκλεγεί από τον λαό . Το κυριότερο πλεονέκτημα της ρύθμισης αυτής είναι ότι, συνδυαζόμενη με τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου βουλευτικής θητείας, θα καθιστά ανέφικτη την πολυετή παραμονή του Πρωθυπουργού στην εξουσία και την ταύτιση των κομμάτων εξουσίας με συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αναθεωρούμενη διάταξη εδώ είναι του άρθρου 81 παρ. 2 του Συντάγματος.

δ.Κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 54 του Συντάγματος, δηλαδή του θεσμού των Βουλευτών Επικρατείας.

2.Τροποποίηση του νόμου 3126/2003, όπως ισχύει σήμερα, Περί ποινικής ευθύνης Υπουργών

3.Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, περί ποινικής ευθύνης Υπουργών και Υφυπουργών για ποινικά αδικήματα που έχουν τελέσει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να λογοδοτούν όπως όλοι οι πολίτες στα κοινά δικαστήρια, χωρίς καμία ανάμιξη της Βουλής. Επίσης, να θεσπισθεί νόμος για τη δέσμευση των καταθέσεων και όλων των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή τους όσων Υπουργών ή Υφυπουργών διωχθούν ποινικά και εφόσον καταδικαστούν να δημεύονται.

4.Αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος. Θεσμοθέτηση τεσσάρων (4) Μόνιμων Υφυπουργών: Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας, Προϋπολογισμού και Ναυτιλίας.

5.Καθιέρωση σταθερού εκλογικού συστήματος.

6.Ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητάς των ΜΜΕ.

7.Προστασία της εθνικής ταυτότητας και της ελληνικής γλώσσας.

8.Αναθεώρηση του άρθρου 16, για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

9.Ανάθεση του ελέγχου του “πόθεν έσχες” των πολιτικών προσώπων σε ειδικό σώμα, αποτελούμενο αποκλειστικά από ανώτατους λειτουργούς των τριών Ανώτατων Δικαστηρίων της Χώρας.

10.Αναθεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών.

11.Θέσπιση πλήρους διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων.

12.Τροποποίηση των άρθρων 35, παρ. 3 και 44, παρ. 2 του Συντάγματος, όσον αφορά στις διαδικαστικές προϋποθέσεις για την προκήρυξη δημοψηφίσματος.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

1.Ενισχύεται ο θεσμός της Επιθεώρησης των Δικαστηρίων .Ανατίθεται η ευθύνη της Διοίκησης της Δικαιοσύνης στις Ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων.

2.Καταργείται η δυνατότητα του Υπουργού να παραγγέλλει προκαταρκτική εξέταση. Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Εθνικής Σχολής Δικαστών

3.Προασπίζεται το ειδικό μισθολόγιο Δικαστών και Εισαγγελέων.

4.Δημιουργείται η Δικαστική Αστυνομία.

5.Αναβαθμίζεται ο θεσμικός ρόλος των Δικηγορικών Συλλόγων και των Δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης, καθώς και των υπαλλήλων της γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας.

6.Αποσυμφορούνται οι φυλακές από κρατούμενους για πράξεις ήσσονος παραβατικότητας και επεκτείνεται ο θεσμός της παροχής κοινωφελούς εργασίας. Επανεξετάζεται το καθεστώς αδειών κρατουμένων, το καθεστώς εξαγοράς ποινών και των προϋποθέσεων της υφ’ όρων απόλυσης

7.Δημιουργούνται Ειδικά Τμήματα Δικαστηρίων για την ταχεία και άμεση εκδίκαση υποθέσεων ιδιαίτερου οικονομικού ή επενδυτικού ενδιαφέροντος ή ειδικών κλάδων.

8.Μαγνητοφωνούνται τα πρακτικά συζήτησης ενώπιον όλων των ποινικών, πολιτικών και διοικητικών Δικαστηρίων

9.Να προσληφθούν 100 τουλάχιστον Δικαστές Ειρηνοδίκες (υπάρχουν σε λίστα αναμονής) για να στελεχώσουν τα κενά που υπάρχουν εκ της συσσώρευσης αυτών των υποθέσεων και το ορθότερο να υπάρχουν τουλάχιστον 2 Δικαστές σε κάθε Ειρηνοδικείο, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας του, που να απασχολούνται αποκλειστικά με τις υποθέσεις του ν. 3869/2010.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Θεμελιώδεις και απαραβίαστες αρχές ζωτικής σημασίας της χώρας είναι εθνική ασφάλεια, και η μαχητική αξιοπιστία. Ανεξάρτητα από την όποια οικονομική κρίση μαστίζει τη χώρα μας κανείς δεν έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο την εδαφική μας ακεραιότητα. Η πάγια θέση του ΕΘΝ.Ο.Σ , είναι η διαρκής ενίσχυσή με την εκμετάλλευση όλων των τοπικών και διεθνών παραγόντων, όπως γεωπολιτική θέση και η γεωστρατηγική της Ελλάδας, η στρατιωτική διπλωματία, το πλέγμα των διεθνών οργανισμών ασφάλειας και συνεργασίας ΟΑΣΕ ΝΑΤΟ ΟΗΕ ΟΟΣΑ στους οποίους η χώρα μας είναι από τα πλέον αξιόπιστα μέλη, και το γεγονός ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κατατάσσονται στις κορυφαίες επιδόσεις, μεταξύ όλων των προηγμένων χωρών. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί η διαρκής μέριμνα για το προσωπικό, που αποτελεί τον κορυφαίο πολλαπλασιαστή ισχύος και η εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ.

ΟΙ Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, ΕΛΑΣ και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής θα έχουν την ευθύνη της Διοίκησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας

Με αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια θα αποφασίζεται εξέλιξη των ένστολων στελεχών μέσα από τα αρμόδια υπηρεσιακά Συμβούλια .

ΟΙ υποψήφιοι προς φοίτηση στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας θα πρέπει να είναι μόνο Έλληνες Πολίτες το γένος.

Θα δημιουργηθεί Ανεξάρτητη Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Επανιδρύονται οι Μονάδες της ΜΟΜΑ.

Η Υδρογραφική Υπηρεσία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού όπως επίσης και οι Μονάδες Αεροφωτογράφισης της Πολεμικής Αεροπορίας θα επανενταχθούν στο οργανόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα διατηρήσουν την αυτοτέλεια τους και διοικούνται από στρατιωτικό και αστυνομικό διοικητή οικονομικού. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να αποκατασταθούν πλήρως οι απώλειες των στελεχών στο αρχικό επίπεδό τους.

Με το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης από τους μερισματούχους Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και για όσο διάστημα επιβάλλεται η έκτακτη αυτή εισφορά θα ενισχυθούν με νομοθετική ρύθμιση τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας .

Απαλλάσσονται από την κράτηση του 2% των αποδοχών που πληρώνουν οι εν ενεργεία υπέρ της ανεργίας, στα Μετοχικά Ταμεία.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ.

Αναπληρώνονται πλήρως όλες οι μισθολογικές απώλειες στελεχών και προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οι συντάξεις αποστράτων.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Διατήρηση και αναβάθμιση του Στρατιωτικού χαρακτήρα των στρατιωτικών νοσοκομείων, τα οποία και θα είναι τα κατ΄ εξοχήν νοσηλευτικά ιδρύματα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Τα χρέη των ΝΙΜΤΣ και ΝΝΑ να αναλαμβάνονται πλήρως από το Υπουργείο Υγείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ.

Το δικαίωμα της συνυπηρέτησης συζύγων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στην ίδια φρουρά, καθώς και η άμεση αντιμετώπιση του αιτήματος του ζεύγους κατοχυρώνεται θεσμικά.

Για την πλήρη αντιμετώπιση του αυξημένου οργανωμένου εγκλήματος θα επανεξεταστούν οι κανόνες εμπλοκής και χρήσης του υπηρεσιακού οπλισμού των Σωμάτων Ασφαλείας

Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών στους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με την εφαρμογή του νόμου.

Τα παιδιά των αξιωματικών θα γίνονται δεκτά στα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς, ακόμη και αν είναι υπεράριθμα, ώστε στη νέα τους μετάθεση οι γονείς να διευκολύνονται.

Αποζημίωση των εξόδων μετακόμισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Το ποσό που θα καταβάλλετε θα είναι τέτοιο ώστε που να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος εξόδων.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΛΙΚΑ .

Καθιερώνεται ο θεσμός της Αμυντικής Χορηγίας από την Ομογένεια ή επιφανείς Έλληνες επιχειρηματίες και Έλληνες εφοπλιστές, με σκοπό τις αμυντικές προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για την κατασκευή πολεμικών πλοίων σε Ελληνικά ναυπηγεία. Καμία απόδοση στρατιωτικών χώρων σε ΟΤΑ ή άλλους φορείς, χωρίς ανάλογο αντισταθμιστικό όφελος. Σταδιακή μετατόπιση μέρους των προς προμήθεια υλικών και εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ελληνικές εταιρίες του κλάδου, με σκοπό την τόνωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ θα υλοποιεί μόνο τις προμήθειες αμυντικού υλικού-στρατιωτικού εξοπλισμού και τις προμήθειες του λοιπού υλικού μείζονος αξίας. Όλες οι υπόλοιπές προμήθειες που απαιτούνται για την επιβίωση, λειτουργία και καθημερινότητα των Μονάδων και Υπηρεσιών των ΕΔ, θα α συντονίζονται από αρμόδιο φορέα του ΓΕΕΘΑ και να πραγματοποιούνται, στη συνέχεια, από αρμόδιο φορέα προμηθειών (όπως δηλαδή η ΑΣΔΥΣ / ΔΠΜ για το ΣΞ), συνολικά για όλους τους Κλάδους των ΕΔ.

ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΔΗΛΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Η  Ελλαδα χει  τρα  μεγάλα  εθνικά  κεφάλαια που δεν εντάσσονται εύκολα στη μέτρηση της οικονομικής, και  όχι  μνο,  δναμς  της:  τους  Απόδημους  λληνες,  τη  Ναυτιλα  και  τον  Τουρισμό.  Επιδικουμε  τη,  σε  βθος χρνου,  μεγιστοποηση  των  σων  μπορον  να  μας προσφρουν,  με  τη  δημιουργα  Υπουργεου  «Αδλων  Πρων», πως παραδοσιακ χαρακτηρζονται. Στα  πλασια  αυτά,  εφσον  ο  Ελληνικς  λαός  μας τιμσει  με  τη ψφο  του,  θα  κινηθομε προς  τις παρακτω κατευθύνσεις:

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Έχει γίνει πλέον γενικά αποδεκτό ότι ο τουρισμός κατατάσσεται σήμερα μεταξύ των πλέον σημαντικών τομέων της Ελληνικής Οικονομίας, με ταχείς ρυθμούς αυξήσεως του κύκλου εργασιών του, με ουσιαστική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με ευεργετική επίδραση στην απασχόληση και με σημαντικό ρόλο στην εισροή συναλλάγματος.

Ο τουριστικός τομέας αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη στις περισσότερες χώρες, εξασφαλίζοντας εργασία σε σημαντικό αριθμό εργαζομένων Στις τουριστικά ανεπτυγμένες χώρες ο τουριστικός τομέας απασχολεί το 6% έως 9% της συνολικής απασχόλησης. Στις ελληνικές στατιστικές, η απασχόληση στον τουριστικό τομέα δεν παρακολουθείται ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία που αναφέρονται στον αριθμό των απασχολουμένων στον τομέα αυτό βασίζονται σε εκτιμήσεις οι οποίες όμως δεν φαίνεται να απέχουν από την πραγματικότητα. Εξετάζοντας την πολύπλευρη συμβολή του τουριστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει να επισημανθεί η σπουδαία συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη γενικά, στην άμβλυνση της περιφερειακής ανισοκατανομής του εθνικού προϊόντος και στην συγκράτηση του πληθυσμού στην περιφέρεια.

Πράγματι, στην περίπτωση της Ελλάδας όπου η γεωμορφολογία του ηπειρωτικού χώρου και ο νησιώτικος χαρακτήρας της καθιστούν δυσχερείς τις μαζικές μεταφορές, είναι ιδιαίτερα προβληματική η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα, η δε ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις εφικτή και ιδίως στην έκταση που απαιτείται για την εξασφάλιση της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού.

Έτσι η αξιοποίηση των τουριστικών πόρων που διαθέτει ο επαρχιακός χώρος έχει αποτελέσει την μόνη εναλλακτική λύση για την συγκράτηση του πληθυσμού και την παραγωγική του αξιοποίηση και έχει συντελέσει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού περιφερειακών, κυρίως νησιωτικών και παραθαλασσίων περιοχών της χώρας.

Πράγματι, συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπως οι Κυκλάδες, η Δωδεκάνησος, η Κέρκυρα, αναπτύχθηκαν κατά την τελευταία εικοσιπενταετία κύρια ή μόνο από τον τουριστικό τομέα. Οι περιοχές αυτές στην προ της τουριστικής τους ανάπτυξης περίοδο παρουσίαζαν μείωση του πληθυσμού και είχαν κατά κεφαλή εισόδημα αρκετά χαμηλότερο του μέσου της χώρας. Με την τουριστική τους όμως ανάπτυξη, όχι μόνο μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον πληθυσμό στην περιφέρεια, αλλά παρουσίασαν και ανοδική πληθυσμιακή εξέλιξη και σημαντική αύξηση του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Εκτός από τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην άνοδο του εθνικού εισοδήματος, στην αύξηση της απασχόλησης και στην περιφερειακή ανάπτυξη, ο τουρισμός, σε χώρες με έντονη τουριστική κίνηση από το εξωτερικό, όπως η Ελλάδα, παίζει σημαντικό ρόλο στην εισροή συναλλάγματος και στη μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Πληρωμών.

Άρα η διαρκής κάμψη του Ελληνικού τουρισμού κοστίζει ανεπανόρθωτα στη χώρα μας και έχει ως αποτέλεσμα:

Να κλείνουν τα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας.

Να μη μπορούν να ανασάνουν οικονομικά οι επιχειρηματίες

Να χάνονται θέσεις εργασίας στο τουρισμό.

Συνηθίζουν να μιλάνε για κυβερνητικά επιτεύγματα στο τουρισμό. Θεωρούνται λοιπόν κυβερνητικά επιτεύγματα :

Η αβεβαιότητα για το μέλλον των τουριστικών επιχειρήσεων ;

Η φθίνουσα ανταγωνιστικότητα του συνολικού ελληνικού τουριστικού προϊόντος ;

Ο διασυρμός της χώρας μας στα ξένα μέσα ενημέρωσης ;

Η εγκαταλελειμμένη Αθήνα;

Και οι φετινές απώλειες ;

Συγκεκριμένα, και η προηγούμενη αλλά και η σημερινή κυβέρνηση μόνο λάθη έχει διαπράξει απέναντι στον τουρισμό

Πρώτο λάθος:

Έχει αποτύχει ολικός να απελευθερώσει την αγορά κρουαζιέρας, έχοντας θεσπίσει μια δικής της σύλληψης άρση του καμποτάζ, που εξακολουθεί να διατηρεί την υποχρέωση των εταιρειών να συνδιαλέγονται με το ελληνικό Δημόσιο.

Δεύτερο λάθος:

Έχει καταρτίσει ένα αναπτυξιακό νόμο, χωρίς να διαθέτει ξεχωριστό κεφάλαιο για τον τουρισμό με ρυθμίσεις που εξακολουθούν να επιδοτούν την ανάπτυξη σε περιοχές που είναι ήδη κορεσμένες.

Τρίτο λάθος:

Απονεύρωσε τον τουρισμό θεσμικά, αποδομώντας το ρόλο του ΕΟΤ στο εξωτερικό και παγώνοντας τους διαγωνισμούς για την αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων.

Τέταρτο λάθος:

Έχουν αναβάλλει επ’ αόριστον το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, με αποτέλεσμα να λείπει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για τουριστικές επενδύσεις. Οι ειδικές μορφές τουρισμού, εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς τις απαραίτητες υποδομές (όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και μαρίνες), χωρίς απολύτως καμία πρόβλεψη επαγγελματικής εξειδίκευσης των εργαζομένων και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό επικοινωνίας – δηλαδή χωρίς τις πιο βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους.

Κάνουν εκπτώσεις στην προβολή και προώθηση του ελληνικού τουρισμού με πρόχειρες και ερασιτεχνικές καμπάνιες. Δεν κάνουν κουβέντα για την περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Προφανώς για τη κυβέρνηση η περιφέρεια εξακολουθεί να έχει δευτερεύοντα ρόλο. Η Αθήνα εξακολουθεί να είναι μια πόλη γκέτο δίπλα στους αρχαιολογικούς της χώρους. Με σοβαρά προβλήματα σε θέματα καθαριότητας και ποιότητας των δημοσίων χώρων. Με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που εμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των τουριστών. Με την εγκληματικότητα να οργιάζει ακόμα και δίπλα στο αρχαιολογικό μουσείο. Με την παγερή αδιαφορία του Υπουργείου που απαξιώνει την όποια προσπάθεια προβολής του ελληνικού τουρισμού από μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας που όμως αυτή τη στιγμή «αιμορραγεί» στα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο εξαιτίας της μεταφοράς τουριστών προς τη Μικρά Ασία με ανεξέλεγκτα τουρκικά τουριστικά πλοιάρια.

Η μνημονιακή πλατφόρμα σημαίνει για τον Τουρισμό, διατήρηση των τιμών και των χρεώσεων στα ύψη, φορολογικό σαφάρι σε βάρος των επιχειρηματιών, ακύρωση κάθε επενδυτικού κινήτρου ή στήριξης της τουριστικής επιχειρηματικότητας, εξόντωση των εργαζομένων ως προς τις αποδοχές και τα δικαιώματά τους, συνεχή απαξίωση συνολικά του τουριστικού προϊόντος και πτώση της τουριστικής κίνησης.

Τελικά οι ανευθυνότητα τους δεν έχει τέλος. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι έχουν συνειδητοποιήσει τα λάθη του παρελθόντος και προσπαθούν να τα διορθώσουν.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δείγμα, πλήρους και καταστροφικής άγνοιας κινδύνου.

Αυτή είναι η και η μεγάλη μας διαφορά.

Εμείς επενδύουμε στον τουρισμό και το αποδεικνύουμε με τις προτάσεις μας. Προτάσεις που φέρνουν ριζική αλλαγή που συμβαδίζουν με μια νέα δημιουργική λογική για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Προτάσεις που απαιτούν πολιτική βούληση. Στην Πολιτική Αναγέννηση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν δύο άξονες προτεραιοτήτων για να υπάρξει μια τεράστια δυναμική ανάπτυξης στο τουρισμό.

Ο πρώτο άξονας θα αφορά αναδιοργάνωση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΟΤ, με κύρια αποστολή την προβολή της χώρας γενικότερα και όχι μόνο ως τουριστικού προορισμού σε όλες τις βαθμίδες, σύμφωνα με τα σύγχρονα και διεθνή πρότυπα.

Δημιουργία φορέα προώθησης και προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού με την συνεργασία του κράτους και των φορέων του κλάδου παρέχοντας ευελιξία, συνέπεια και συνέχεια και η χρήση του για δράσεις στις οποίες ο ΕΟΤ δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά

Η συνεργασία του ΕΟΤ και του νέου φορέα με τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών τουρισμού και την ανάδειξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων

Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού – πλαίσιο που σήμερα ακόμα και όπου υφίσταται, είναι ασαφές, και δεν ευνοεί τις επενδύσεις.

Καταπολέμηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που λειτουργούν αποτρεπτικά στις όποιες, ιδιωτικές, προσπάθειες ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Αυστηρή τήρηση των κανόνων εργασίας και καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Ο άλλος άξονας, θα αφορά την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει , να γίνει φθηνότερο το τουριστικό πακέτο. Η μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή δεν αρκεί. Προτείνουμε ,να μειωθεί ο ΦΠΑ στο 4,5%, και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος της τουριστικής επιχείρησης, με επιδότηση της απασχόλησης τους μήνες αιχμής.

Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (ιαματικός, θρησκευτικός, επαγγελματικός κλπ.), με στόχο την αύξηση των εισροών αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης ποιότητας.

Δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών με την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και την προβολή ειδικών μορφών τουρισμού.

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με παράλληλη ανάπτυξη των προαναφερθέντων μορφών τουρισμού. Η στρατηγική αυτή ενδέχεται να αυξήσει τη ζήτηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στις περιόδους που υπάρχει χαμηλή κίνηση.

Βελτίωση των βασικών έργων υποδομής.

Διαφύλαξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων (νερό, αέρας, παραδόσεις, πολιτιστική κληρονομιά κλπ.).

Στήριξη της εκπαίδευσης, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ο στόχος εδώ είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί, με σωστή οργάνωση (καθαρή διατύπωση του στόχου, συντονισμός ενεργειών από έναν υπεύθυνο), με τη χρήση τεχνογνωσίας (συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες) και με επαρκή χρηματοδότηση (πόροι για την αρχική επένδυση, συνεργασία με τράπεζες).

Eμείς έχουμε μία άλλη αντίληψη του αυτονόητου.

Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προστατέψουμε τον τουρισμό έναντι μιας παράτασης της ύφεσης. Να βρούμε εφαρμόσιμες λύσεις για τα σημερινά αδιέξοδα. Δεν θα πούμε ποτέ, ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις που υπόσχονται εύκολη ανάπτυξη. Λέμε ότι χρειάζονται πολιτικές με όραμα και έργα με αποτελέσματα. Κάθε κυβερνητικός ακροβατισμός εις βάρος του ελληνικού τουρισμού, είτε αυτός μεταφράζεται σε πολιτικές θεσμικής απονεύρωσης είτε σε πολιτικές βύθισης της ανταγωνιστικότητάς του, είναι άκρως επικίνδυνος. Πρέπει να γίνει σαφές, ότι ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να έχει μέλλον, φτάνει στο παρόν, να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται όχι για την υποβάθμιση, αλλά για την ανάπτυξή του.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΣΣΔ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ.

Η κυβέρνηση έδωσε τη χαριστική βολή στους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ με καταγωγή από το Πόντου αλλά και στους ομογενείς που κατάγονται από τη Βόρεια Ήπειρο μέσω των διατάξεων του ν. 4093/2012 θεσπίζοντας κριτήρια αποκλεισμού από το ποσό των 340 ευρώ που λάμβαναν από τον ΟΓΑ όπως όλοι οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες θέτοντας ως προϋπόθεση της “εικοσαετούς, νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα”

Οι πραγματικοί στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας απεκαλύφθησαν μιας και όπως είναι πλέον κοινό μυστικό η Ελληνική πολιτεία καθυστερούσε αδικαιολόγητα επί σειρά ετών την νομιμοποίηση τους και φυσικά ποτέ δεν έθεσε το θέμα διακρατικής μεταφοράς των ασφαλιστικών τους εισφορών από τις χώρες καταγωγής τους.

Κανείς όμως δεν έχει το δικαίωμα να διαχωρίζει τους ομογενείς από τους άλλους Έλληνες πολίτες επειδή είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε χώρες του εξωτερικού. Η απάντηση της κυβέρνησης ότι οι περισσότεροι από του Έλληνες ομογενείς λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα προέλευσης τους

μόνο σαν προσχηματική μπορεί να χαρακτηριστεί μιας και η πλειονότητα αυτών των συντάξεων δεν υπερβαίνει τα 50- 70 ευρώ.

Η κυβερνητική λοιπόν πρωτοβουλία κατόπιν εντολής της τρόικας έχει σαν μόνο σκοπό την εξόντωση των Ελλήνων εκείνων που διατήρησαν την ελληνική εθνική ταυτότητα παρά της αλλεπάλληλες διώξεις. Ειδικά για τους Βορειοηπειρώτες το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στον αφελληνισμό και την ερήμωση της Βορείου Ηπείρου.

Και να θυμίσουμε επίσης στους κυβερνώντες όσον αφορά του Έλληνες ομογενείς από τον Πόντο ήρθαν στην Ελλάδα κατόπιν ονομαστικών γραπτών προσκλήσεων που τους απεύθυνε η ιστορική τους πατρίδα μέσω των προξενικών αρχών αναλαμβάνοντας εθνικές δεσμεύσεις .

1.Λήψη  μτρων  ανπτυξης  των  δεσμν  των Αποδμων  με  την  μητρα  πατρδα,  με  αναβθμισ  των υπαρχντων  και  αποκατσταση  των  καταργημνων προξενικών αρχών Ελληνικν Σχολεων.  

2.Γενικ, περιοδικ, απογραφ των  Αποδμων, δημιουργα  Μητρου Επιφανν Αποδμων  και διευκλυνση απκτησης της Ελληνικς ιθαγνειας.   

3.Διευκλυνση  της  σκησης  των  εκλογικν δικαιωμτων  των  Αποδμων  στον  τπο  κατοικας   διαμονς τους, πρβλεψη για εκπροσπηση τους στη Βουλ  των  Ελλνων  και  δημιουργα  Κοινοβουλου  Μεγλης Ελλδος.  

4.Λψη μτρων για τη  δκαιη αντιμετπιση, την  ση φορολογικ  μεταχεριση  και  την  προσλκυση  επενδσεων απ λληνες της Διασπορς.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Η ναυτιλία είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Το 2010, παρά την κρίση, τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών έφτασαν τα 15,5 δισ. ευρώ, που προέρχονται από 750 ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Η ναυτιλία φέρνει πολύ περισσότερα χρήματα στη χώρα από τον τουρισμό (περίπου 9,5 δις ανά έτος) και ελαφρώς λιγότερα από το σύνολο των εξαγωγών (17 δισ.) Στη δεκαετία 2000-2010, η ναυτιλία συνεισέφερε 140 δισ. ευρώ σε εισπράξεις από ξένο συνάλλαγμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι στη πρώτη θέση διεθνώς, με 3.150, περίπου, πλοία που αντιπροσωπεύουν το 14% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Ο ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει το 22% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων και το 17% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην.

Όμως, οι προοπτικές δεν φαίνονται και τόσο «ρόδινες».

Ολοένα και περισσότερες εφοπλιστικές εταιρείες, παρασύρονται στη «δίνη» της ναυτιλιακής κρίσης, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στον επενδυτικό «πυρετός» στον τομέα της ναυπήγησης νέων πλοίων, που σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στην εντεινόμενη αύξηση της παγκόσμιας χωρητικότητας, που συμπιέζει τους ναύλους σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Η... ομίχλη συμπληρώνεται από τη μείωση στον ρυθμό ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, και την χρηματοπιστωτική αστάθεια.

Θα περίμενε κανένας ότι αυτή την βαριά βιομηχανία και πηγή πλούτου για την Ελλάδα, το Κράτος θα έκανε τα πάντα για να την αναπτύξει!

Κι όμως: η ναυτιλία είναι σχεδόν υπό διωγμόν, ο οποίος είναι επιπλέον και κακοοργανωμένος! Πώς να εξηγήσει κανείς την κατάργηση του Υπουργείου Εθνικής Ναυτιλίας, την επανασύστασή του για ένα... φεγγάρι, ως Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (μόνο Υπουργείο κουτσομούρας δεν κάναμε) και την επανακατάργησή του, λίγο αργότερα, με ταυτόχρονο διασκορπισμό των αρμοδιοτήτων του σε άλλα Υπουργεία. Το αποτέλεσμα είναι, η γνωστή ελληνική παράνοια.

Για παράδειγμα, μια ναυτιλιακή εταιρεία για να πάρει εγκριτική πράξη νηολόγησης πλοίου, κατά το άρθρο 13 ΝΔ 2687/53, ή για την έκδοση υπουργικής απόφασης εγκατάστασης στην Ελλάδα διαχειρίστριας εταιρίας του Ν. 89, απευθύνεται στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος (που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) οι οποίοι πρέπει να φροντίσουν να εκδώσει σχετική απόφαση, άλλος υπουργός από τον πολιτικό τους προϊστάμενο! (ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.)

Το αποτέλεσμα είναι, κάτι που σε άλλα κράτη χρειάζεται μερικές ώρες, εδώ να απαιτεί έως και 6 μήνες για να ολοκληρωθεί. Σκεφτείτε να μην ήμασταν και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου!

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που ισοδυναμεί με οικονομική αιμορραγία είναι, ότι από το εισαγόμενο ναυτιλιακό συνάλλαγμα, το μισό επανεξάγεται για Πληρωμή υπηρεσιών που θα μπορούσαν να προσφέρονται στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική οικονομία χάνει δισεκατομμύρια ευρώ, από την αδυναμία του κράτους να κάνει τη χώρα μας παγκόσμια μητρόπολη του εφοπλισμού. Το ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί να γίνει κέντρο για την εισαγωγή ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όπως έγινε το Όσλο της Νορβηγίας.

Το 2010, το 10% των συνολικών παραγγελιών των ναυπηγείων της άπω Ανατολής προέρχονταν από την Ελληνική ναυτιλία, την ίδια στιγμή που τα ελληνικά ναυπηγεία μαραζώνουν, καθώς στην πραγματικότητα διοίκηση ασκούν τα συνδικαλιστικά σωματεία, τα οποία αποφασίζουν ποιος θα δουλέψει και πόσο, ενώ συχνά κάνουν προειδοποιητικές απεργίες, χωρίς κανένα λόγο, απλώς και μόνο ως επαναστατική γυμναστική και για να στείλουν μήνυμα στο «ανάλγητο κεφάλαιο».

Για να γίνει η Ελλάδα ξανά η πραγματική πατρίδα της ναυτιλίας, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι χάνουμε σε ποσοστό ΑΕΠ και σε θέσεις εργασίας από την εχθρική και αλλοπρόσαλλη στάση του κράτους. Ναυτιλία δεν είναι μόνο ο εφοπλισμός, όπως λανθασμένα προβάλλεται από τα ΜΜΕ, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελμάτων, τα οποία εξαρτώνται από την ύπαρξη στην Ελλάδα ναυτιλιακών εταιριών.

Α. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

1.Η προώθηση κατασκευής πλοίων για την ακτοπλοΐα, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί, υπό προϋποθέσεις, μέχρι και το 90% του κόστους ναυπήγησης, και η επαναδραστηριοποίηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας προς τις εμπορικές δραστηριότητες.

2.Η εφαρμογή στις άγονες γραμμές του μοντέλου των νησιών της Σκωτίας. Δηλαδή, η

κατασκευή πλοίων ειδικά για τις άγονες γραμμές, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το ελληνικό κράτος στη συνέχεια να προκηρύξει διαγωνισμό για τη διαχείριση των πλοίων αυτών από ιδιώτες.

3.Η ενίσχυση στο πλαίσιο αυτό των Ναυπηγείων Σύρου (με δεδομένο ότι για τη διανησιωτική συγκοινωνία, πλοία έως και 85 μέτρων μπορούν να κατασκευαστούν στο “Νεώριο”).

4.Η επιστροφή, μέρους των εισπράξεων των διοδίων ως πίστωση για τη χρηματοδότηση της ακτοπλοΐας. Οι νησιώτες, ως φορολογούμενοι, πληρώνουν και αυτοί την κατασκευή των οδικών δικτύων στην ηπειρωτική Ελλάδα.

5.Η άμεση μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων από το 13% και 23% που είναι σήμερα, σε επίπεδα αντίστοιχα με τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή 8%-10%.

6.Η ενεργός συμμετοχή του κράτους (π.χ. μέσω της επιδότησης εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης) στη μείωση του εργατικού κόστους για τα πλοία.

7.Η παροχή πλήρους αφορολόγητου καυσίμου στην ακτοπλοΐα και περαιτέρω χρηματοδότησης αυτού (εφόσον είναι αυτό είναι απαραίτητο).

8.Η επαναφορά των συμβάσεων πολύχρονης διάρκειας στις άγονες γραμμές, με έμφαση στην αξιοπιστία (τήρηση δρομολογίων, καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους, σύγχρονα πλοία, κλπ) των εταιριών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς.

9.Η προστασία των οργανικών συνθέσεων των πληρωμάτων της ακτοπλοΐας.

Β. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ (ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ)

1.Η περαιτέρω απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την εγγραφή

πλοίου στο ελληνικό νηολόγιο.

2.Η δημιουργία μιας ελεύθερης ζώνης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, για τη ναυτιλία. Στη ζώνη χώρα αυτή να τηρούνται τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι είναι νόμιμοι πολίτες της χώρας. Μία ζώνη που μπορεί να εκτείνεται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου μέχρι και την Ελευσίνα.

3.Η δημιουργία στη ζώνη αυτή Ναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά, το οποίο καλύπτει όλο το ναυτιλιακό συνεργατικό σχηματισμό (cluster). Στο συνεργατικό αυτό σχηματισμό, μεταξύ άλλων, μπορούν να περιληφθούν:

Κρατικές αρχές – Λιμενικό Σώμα – Τελωνεία.

Ναυτικά Δικαστήρια.

Ναυτιλιακές Εταιρείες.

Νηογνώμονες.

Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Οίκοι Συμβούλων, κλπ.

Εταιρείες Ναυτασφαλίσεων – P&I Clubs.

Γραφεία Ναυλωτών.

Εταιρείες Ρυμουλκήσεων – Ναυαγιαιρέσεων.

Ναυλομεσίτες.

Επιχειρήσεις Τροφοδοσίας και Πετρέλευσης.

Κατασκευαστές – επιθεωρητές εξοπλισμού.

Βιομηχανία Θαλάσσιου Τουρισμού.

Διαχείριση κατώτερων διεθνών πληρωμάτων πλοίων.

2.Η ενίσχυση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης με ειδικά φορολογικά κίνητρα, όπως π.χ. οι φόροι για τις πρώτες ύλες (οι οποίοι πρέπει να είναι αντίστοιχοι ή και χαμηλότεροι των ανταγωνιστριών χωρών).

3.Η μείωση της φορολογίας σε όλες τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ώστε να μην είναι μεγαλύτερη από αυτή των επιχειρήσεων σε ανταγωνιστικές χώρες. Το ίδιο να ισχύει και σε ναυπηγεία εκτός Αττικής, όπως στο Νεώριο της Σύρου.

4.Η παροχή φορολογικών κινήτρων για την κατασκευή ή και τη συντήρηση σκαφών αναψυχής (μέχρι σαράντα μέτρα) σε ελληνικά ναυπηγεία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση παράλληλων νηολογίων, τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τις άλλες χώρες της Μεσογείου. Η πολιτική αυτή θα ενισχύσει σημαντικά πολλά μικρά νησιά τα οποία έχουν τις δυνατότητες για τη διαχείμαση σκαφών αναψυχής.

5.Η ενίσχυση των ΑΕΝ και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών. Σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, αλλά και με όσους συμμετέχουν στο ναυτιλιακό συνεργατικό σχηματισμό, προτείνεται η καταβολή στις ΑΕΝ ποσού ανάλογου με τον ετήσιο κύκλο εργασιών.

6.Η ενίσχυση της ελληνικής σημαίας δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με μειώσεις στις συνθέσεις των ελληνικών πληρωμάτων, με δεδομένο ότι το μέτρο αυτό έχει αποτύχει όσες φορές εφαρμόστηκε από τη δεκαετία του ’80 και μετά.

Γ.ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

1.Η εκτίμηση κατά περίπτωση των δυνατοτήτων που έχει κάθε λιμάνι. Η ενοποίηση και ομαδοποίηση των λιμανιών ενισχύει τη δημιουργία ιδιωτικών μονοπωλίων και ευνοεί τις προθέσεις των δανειστών μας.

2.Η παραμονή των κερδοφόρων Οργανισμών Λιμένος, όπως ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΟΛΗ, στο ισχύον καθεστώς, ειδικά εφόσον υπάρχει νέα συλλογική σύμβαση και άρα εργασιακή ειρήνη και, ταυτόχρονα, προκρίνεται η ολοκλήρωση των επενδυτικών τους προγραμμάτων.

3.Η παραχώρηση δραστηριοτήτων να μελετάται κατά λιμενική υποδομή, και σε ότι αφορά στους ευαίσθητους τομείς, όπως η τιμολόγηση υπηρεσιών για την ακτοπλοΐα, η δραστηριότητα να παραμείνει δημόσια.

4.Η διατήρηση της Πλοηγικής Υπηρεσίας ως έχει, με δεδομένη την ιστορία των ογδόντα ετών και το εκπληκτικό ρεκόρ ασφαλών απόπλων και κατάπλων. Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της και η προμήθεια νέων σκαφών, ειδικά σε λιμάνια με τουριστική κίνηση.

Δ.ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ.

Το Λιμενικό Σώμα αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της ελληνικής ναυτιλίας. Με τον όρο αυτό δεν εννοούμε μόνο τα καθήκοντα σε επίπεδο Ελληνικής Ακτοφυλακής, αλλά συνολικά τα καθήκοντα που αφορούν στην εμπορική ναυτιλία και η οποία απαιτεί συνεχή παρουσία, στη λογική του 24/7. Κατά συνέπεια προτείνεται:

1.Η σταδιακή συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος.

2.Η ενίσχυση των πλωτών και λοιπών μέσων με τα οποία επιχειρεί το Λιμενικό Σώμα.

3.Η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος,

σχετικά με την εξέλιξη του, την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη και του μισθολογίου του.

Ε.ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

1.Η απαρέγκλιτη εφαρμογή της νησιωτικότητας (Άρθρο 101 του Συντάγματος, παρ.4),

δηλαδή η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων ώστε οι κάτοικοι των νησιών

να εξακολουθούν να ζουν στον τόπο τους, με τις απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες.

2.Η διατήρηση, σε κάθε περίπτωση, του καθεστώτος των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά.

3.Η μείωση του φορολογικού συντελεστή για το εγχώριο τουριστικό πακέτο και την Ελληνική κρουαζιέρα (διαμονή – εστίαση – υπηρεσίες), τις ναυτιλιακές εργασίες και υπηρεσίες, τα αγροτικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα. Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής οδηγεί στην αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, απαραίτητης για την επιβίωση των νησιών.

4.Η νομοθετική ρύθμιση για τη θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος (σε όλα τα νησιά της παραμεθορίου) για τις εταιρίες που θα μεταφέρουν εκεί τη φορολογική τους έδρα για τουλάχιστον 10 έτη και με την υποχρέωση της κατ’ ελάχιστον πρόσληψης του 50% του προσωπικού τους από Έλληνες.

5.Η προώθηση ειδικού αναπτυξιακού νόμο για τα νησιά, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες και θα δίνει περισσότερα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις.

6.Η ρύθμιση κατά προτεραιότητα των δανείων των νησιωτών αγροτών και η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που τους αφορούν.

7.Η αξιολόγηση του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” και η αλλαγή του αριθμού των Δήμων, ειδικά στα μεγάλα νησιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που έχει προκαλέσει η λογική του “ένα νησί – ένας δήμος”.

8.Ο διαχωρισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

9.Η ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών με δυνατότητες ειδικών μορφών τουρισμού (θρησκευτικός, ιαματικός, καταδυτικός, κλπ).

10.Η επέκταση του δικτύου αφαλατώσεων στα μικρά νησιά και αλλού.

11.Η εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των νησιών και η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης τους με την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου α

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Στεκόμαστε απέναντι στη συστηματική προσπάθεια απαξίωσης της Δημόσιας Διοίκησης που κατά την περίοδο του Μνημονίου εντάθηκε.

Πολύτιμη στήριξη στην Ελληνική κοινωνία για να βγούμε από την κρίση είναι η Δημόσια Διοίκηση και ιδιαίτερα οι οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Οι Έλληνες πολίτες έχουν ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ κοινωνικές υπηρεσίες.

Στην Αυτόνομη Αναπτυξιακή Προσπάθεια της Πατρίδας μας, προκειμένου να υπερβούμε το μνημονιακό καθεστώς και την ξένη επιτροπεία μόνο ένας αναδιοργανωμένος Δημόσιος Τομέας θα μπορέσει να βοηθήσει . Στοχεύουμε στη τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αξιοκρατικού κρατικού μηχανισμού. Ενός κράτους ισχυρού αντάξιου των προσδοκιών των πολιτών.

Για τον λόγο αυτό θα συσταθεί Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απώτερο σκοπό τη μείωση των θέσεων πολιτικού προσωπικού.

Το νέο υπουργείο θα αποτελείτε από πέντε Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς):

Ειδικός Τομέας Πρώτος .

Γενικής Επιθεώρησης Δημοσίων Υπηρεσιών: σε αυτόν τον τομέα θα υπάγονται όλα τα Σώματα Έλεγχου (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ κτλ) και Επιθεώρησης. Εξαιρούνται εκείνα που η αποστολή αφορά των έλεγχο ιδιωτών ή επιχειρήσεων (ΣΕ-ΠΕ, ΣΔΟΕ κτλ). Ο τομέας αυτός δεν θα είναι μονοπρόσωπο όργανο, όπως ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Ειδικός Τομέας Δεύτερος.

Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων: ο τομέας αυτός θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση εκλογών και δημοψηφισμάτων. Θα έχει στην αρμοδιότητα του τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων με ιδιαίτερη έμφαση σ τη χρηστή διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης. Η υπέρμετρη δανειοδότηση η οποία δημιουργεί εξαρτήσεις από τις τράπεζες, αλλά και φαινόμενα πλουτισμού από συγκεκριμένα πρόσωπα που ελέγχουν τις κρατικές επιχορηγήσεις θα περάσει έτσι στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Ειδικός Τομέας τρίτος .

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: ο τομέας αυτός θα έχει τις αρμοδιότητες που ισχύουν και σήμερα περί εποπτείας και χρηματοδότησής τους.

Ειδικός Τομέας Τέταρτος.

Θα έχει την ευθύνη της τήρησης της νομιμότητας σε σχέση με τους αλλοδαπούς που έχουν λάβει άδεια διαμονής στη χώρα και θα εφαρμόζει το νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Νόμιμης Μετανάστευσης και Δημογραφικής Πολιτικής. Θα καθορίζει την στρατηγική για την αντιστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης του Έθνους.

Ειδικός τομέας Πέμπτος.

Δημόσιας και Ηλεκτρονικής Διοίκησης

Θα έχει όλες τις αρμοδιότητες του σημερινού υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που απομένουν.

Επιπλέον:

1.Θα καθιερώσουμε καθηκοντολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων με αναλυτική περιγραφή των διάφορων τύπων θέσεων εργασίας και ρόλων στη διοικητική ιεραρχία.

2.Καθιέρωση πραγματικά Ενιαίου, Μισθολογίου, όπου δημόσιοι υπάλληλοι με τα ίδια καθήκοντα και προσόντα θα αμείβονται το ίδιο.

3.Κατάργηση της συμφωνίας “Δουβλίνο II”.

4.Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του κάθε ΝΠΙΔ βάσει αποκλειστικά ιδίων πόρων

5.Κατάργηση όλων των θέσεων Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και ανάληψη των καθηκόντων τους από ανώτατους, δημόσιους λειτουργούς

6.Απαγόρευση προσλήψεων στις θέσεις των μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων συζύγων και συγγενών μέχρι και δευτέρου βαθμού για όλους τους κρατικούς λειτουργούς που έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν μετακλητούς δημοσίους υπαλλήλους

7.Άμεση αντιμετώπιση του Δημογραφικού Προβλήματος με την λήψη μέτρων όπως:

Μέτρα προστασίας της εγκύου

Ίδρυση επαρκών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί

Παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη πολύτεκνων γονέων και παιδιών πολυτέκνων με την καθιέρωση φοροαπαλλαγών.

8.Σύσταση Επιτροπής που θα αποτελείτε από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, του ΣΔΟΕ, της Τράπεζας της Ελλάδος με νομοθετική ρύθμιση για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, από το 1974 μέχρι και σήμερα.

9. Διεξαγωγή δημοψηφισμάτων με στόχο την εφαρμογή της δημοκρατίας.

10. Εφαρμογή της επιστολικής ψήφου των απόδημων στην πράξη, προκειμένου να ασκήσουν επιτέλους όλοι οι Έλληνες το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εθνικές εκλογές.

11.Αναθεώρηση του νόμου “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

12. Αλλαγή του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας :

α)θα απαιτείται τουλάχιστον ο ένας γονέας να είναι Έλληνας πολίτης και το παιδί αν υιοθετήθηκε να έχει αναγνωρισθεί ως την ηλικία των 18 ετών

β)Για την απόδοση της Ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδαπό μετανάστη θα απαιτείται να είναι επί τουλάχιστον 10 χρόνια μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Ελλάδας να έχει λευκό ποινικό μητρώο, να αποδέχεται τις αρχές του Ελληνικού Συντάγματος, , να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό επαρκώς, να έχει τη δυνατότητα οικονομικής συντήρησης του εαυτού του και της οικογένειάς του χωρίς να λαμβάνει κρατικό επίδομα, να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ελληνικού Κράτους και να αποποιηθεί την προηγούμενη ιθαγένειά του. Οι όποιες ατομικές εξαιρέσεις των ανωτέρω θα είναι δυνατές μόνο με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την απονομή ιθαγένειας σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Ένας τομέας αντιπαράθεσης άνομων ιδεολογημάτων και συμφερόντων. Σε πρώτο πλάνο η ρύπανση: ατομική, οικιακή, αστική, βιομηχανική, που έχει κάθε συμφέρον να συνεχίσει, όπως ήξερε. Σε δεύτερο η «προστασία» με την εγκληματική της έννοια δηλαδή η μέσω του περιβάλλοντος ανάδειξη τοπικών ηγετίσκων, γραφικών «περιβαλλοντολόγων», ή πληρωμένων (από αντίπαλο επιχειρηματία) ταραξιών οι οποίοι αντιτίθενται σε κάθε επενδυτικό έργο ακόμα και σε όσα σκοπό έχουν την... προστασία του περιβάλλοντος. Οι λίγες σοβαρές φωνές που υπάρχουν και πιστεύουν ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνδυαστεί με την προστασία του περιβάλλοντος, απαξιώνονται .Για μας το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Είναι υποχρέωση μας να το έχουμε καθαρό και περιποιημένο αλλά και να μπορούμε να ζούμε μέσα σ’ αυτό. Το περιβάλλον και η διαχείρισή του είναι ένα πολύ ειδικό, τεχνικό, και υψίστης σημασίας πλέγμα ενεργειών και δραστηριοτήτων και δεν προσφέρεται για ιδεολογικό, ακτιβιστικό, πολιτικό ή ρομαντικό αντικείμενο.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι η βασική αρχή της πολιτικής μας είναι που χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος. Ο τρεις συνιστώσες που απαιτούν ισορροπημένη πολιτική συνεκτίμηση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι - περιβαλλοντική κοινωνική και οικονομική,

Άρα

Τηρούμε τις εθνικές δεσμεύσεις μας στην προσαρμογή της νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες

Καθορίζουμε με επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια αποδοχής μέγιστων ρύπων ανά δραστηριότητα, Υποστηρίζουμε την εφαρμογή των ειδικών διεθνών συνθηκών προστασίας περιβάλλοντος (Κιότο, Λισσαβόνα, Βαρκελώνη) για την προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής

Διαχειριζόμαστε τα αστικά απορρίμματα με γνώμονα την τήρηση των νόμων, των ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών προγραμμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στους άξονες:

  1. Ανάπτυξη των ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και Μονάδων κομποστοποίησης

  2. Ανάπτυξη Εθνικού Προγράμματος Ανακύκλωσης με διαχωρισμό στην πηγή

  3. Κλείσιμο όλων των παράνομων ΧΑΔΑ και αποκατάστασή τους

  4. Ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογικά συστημάτων και μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και αποκατάσταση ΧΥΤΑ που έχουν πληρωθεί σύμφωνα με την αρχική χωρητικότητά τους.

  5. Ανάπτυξη μονάδων επεξεργασίας τοξικών, νοσοκομειακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Επεκτείνουμε τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιστικό, τουριστικό και βιομηχανικό τομέα.

Προωθούμε και στηρίζουμε τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας με αναπτυξιακά κίνητρα και φορολογικά, καταργώντας τις διοικητικές κανονιστικές παρεμβάσεων.

Εισάγουμε την περιβαλλοντική κατηγοριοποίηση περιφερειών και δήμων, στοχεύοντας στην εξάλειψη του περιβαλλοντικού ελλείμματος περιοχών, εντάσσοντας περιοχές με έλλειμμα σε προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους. Στόχος μας και όραμά μας είναι να καταστεί και να πιστοποιηθεί η Νέα Ελλάδα σταδιακά ως η πράσινη ζώνη της ΝΑ Ευρώπης.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ.

Σχεδιάζουμε τις οικιστικές ανάγκες της επόμενης 20ετίας χωρίς να εντάσσουμε στο σχέδιο πόλης άναρχα κτισμένες περιοχές. Χωροθετούμε νέες περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, καθώς μεγάλα τμήματα πληθυσμού θα μετακινούνται προς την περιφέρεια.

Η χωροταξία / πολεοδομία είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς οι συνιστώσες που αφορούν στην ανάπτυξη (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) πρέπει να σταθμίζονται σωστά, καθώς πρέπει:

  1. να παρασχεθεί σε λογικό κόστος προσιτή και επαρκής γη για ανθρώπινη χρήση

  2. να προστατευτούν οι οικολογικές λειτουργίες του εδάφους

  3. να κρατηθούν ανοικτές οι επιλογές διαχείρισης της γης για τις μελλοντικές γενεές.

Πώς θα σταθμιστούν όμως αυτές οι προτεραιότητες; Δεν υπάρχει καμία μόνιμη συνταγή. Εφαρμόζοντας μόνο την κοινή λογική η οποία λέει

π.χ. ότι στη μοναδική παραλία που αναπαράγονται οι χελώνες καρέτα – καρέτα δεν πρέπει να χτιστεί ένα θηριώδες ξενοδοχείο, αλλά από την άλλη δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε αυτόκλητος «οικολόγος» να «παγώνει» με προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας έργα αξίας δισεκατομμυρίων για να μην ενοχληθούν οι... κορμοράνοι, ούτε να καθυστερεί για μερικά χρόνια μια περιφερειακή οδός που θα έδινε κυκλοφοριακή ανάσα σε μια πόλη (σώζοντας το περιβάλλον από τους ρύπους που προκαλεί το μποτιλιάρισμα, αναβαθμίζοντας τη ζωή των οδηγών και εξοικονομώντας χιλιάδες ανθρωποώρες κάθε μέρα) για να μην κοπούν 10 πεύκα!

Υπάρχουν όμως πολλοί τομείς χωρίς αντικρουόμενα συμφέροντα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιλότους για τη γενικότερη προσέγγιση του περιβάλλοντος με το πρίσμα της αειφορίας. Ας μιλήσουμε για κάτι που δεν σκεφτόμαστε πρώτο όταν αναφερόμαστε στο περιβάλλον: το έδαφος. Το έδαφος είναι η βάση για κάθε μορφή δόμησης (κτήρια, υποδομές μεταφορών και δικτύων κοινής ωφελείας), είναι άμεση πηγή πόρων (π.χ. μεταλλευμάτων) και λειτουργεί ως φυσική δεξαμενή νερού. Στην Ελλάδα συχνά αποτελεί μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον εμπερικλείει και προστατεύει μνημεία του παρελθόντος. Η εδαφολογική σφράγιση με τσιμέντο και άσφαλτο - μειώνει την επαναφόρτιση του υδροφόρου ορίζοντα και αυξάνει τη ρύπανση των υδάτων. Σε άλλα κράτη οι δρόμοι των πόλεων στρώνονται με κυβόλιθους. Η τεχνική έχει διπλό όφελος: α) αφήνει το νερό να απορροφάται από το έδαφος, πλουτίζοντας τις υπόγειες δεξαμενές και αποσοβώντας τις πλημμύρες β) εξυπηρετεί την τοποθέτηση και επισκευή υπόγειων δικτύων χωρίς ζημιές και «ράβε – ξήλωνε». Ναι, η τοποθέτησή τους έχει αρχικό κόστος μεγαλύτερο από την ασφαλτόστρωση. Αλλά κανένας «ταγός» δεν σκέφθηκε το περιβαλλοντικό όφελος ούτε την μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων από την λειτουργικότητα των κυβόλιθων.

Είναι ξεκάθαρο ότι το έδαφος έχει τεράστια κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική σημασία. Αυτό έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπολογίζει ότι το ετήσιο συνολικό κόστος της εδαφολογικής υποβάθμισης των χωρών της ΕΕ φτάνει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Για αυτό η Επιτροπή ενέκρινε μια εδαφολογική θεματική στρατηγική (COM (2006) 231) και μια οδηγία πλαισίου (COM (2006) 232) με γενικές διατάξεις που επιβάλλουν στα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή της εδαφικής υποβάθμισης. Τα κράτη μέλη καλούνται να προσδιορίσουν τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κινδύνους, να υιοθετήσουν στόχους μείωσης αυτών των κινδύνων και να καταρτίσουν προγράμματα μέτρων για την επίτευξη τους.

Επίσης, οφείλουν να προσδιορίσουν τις συγκεκριμένες τοποθεσίες που έχουν υποστεί ρύπανση βάσει της λεγόμενης έκθεσης για την κατάσταση του εδάφους, και να διαμορφώσουν εθνική στρατηγική αποκατάστασης. Για μια ολοκληρωμένη αειφόρο πολιτική διαχείρισης της γης θα πρέπει να ελέγχονται οι χρήσεις γης ποσοτικά και ποιοτικά..

Έτσι:

Υλοποιούμε σαν στόχο κύριας εθνικής προτεραιότητας το εθνικό κτηματολόγιο και δασολόγιο.

Ορίζουμε χρήσεις γης, διασφαλίζοντας τις ιδιοκτησίες του δημοσίου και των πολιτών, με στόχο την αναλογική συμμετοχή των επιβαρυνόμενων και ωφελούμενων ιδιοκτησιών στις κοινές υποχρεώσεις ανάπτυξης. Προωθούμε την ανάπτυξη νέων παραδοσιακών οικισμών και περιαστικών περιοχών σε αντικατάσταση της άναρχης και άχρωμης αστικής ανάπτυξης.

Ενθαρρύνουμε την ιδιωτική πολεοδόμηση κυρίως παραθεριστικών περιοχών με γνώμονα την δημιουργία οικισμών ήπιας ανάπτυξης ακινήτων, αειφορίας, μειωμένων ενεργειακών αναγκών και αρχιτεκτονικής ποιότητας. Αυξάνουμε το αστικό πράσινο μέσω απαλλοτριώσεων από τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας των πολεοδομικών προστίμων, αλλά και χορηγιών. Οι ευεργέτες του παρελθόντος έχτιζαν κτήρια. Οι ευεργέτες του μέλλοντος θα αγοράζουν για να γκρεμίσουν παλιά κτίρια και θα φτιάχνουν πλατείες που θα παίρνουν το όνομά τους.

Στην οικοδόμηση το κράτος θα καθορίζει τον όγκο του κτηρίου, όχι το εσωτερικό του, το οποίο θα μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να διαμορφώσει ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Η Συνολική Πιστοποίηση Ακινήτων, (αρχιτεκτονικής συνέπειας και λειτουργίας, στατικής επάρκειας, ενεργειακής απόδοσης), θα ακολουθεί διεθνή πρότυπα, την ελληνική εμπειρία στην πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης και θα εισάγει ένα νέο συντελεστή πραγματικής αξίας ακινήτου, που θα αντικαταστήσει άλλους αναχρονιστικούς τεχνικούς συντελεστές υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Το σύστημα Μελέτης, Δημοπράτησης και Κατασκευής Δημόσιων Έργων αναπροσαρμόζεται εκ βάθρων προκειμένου να γίνει αποτελεσματικό και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα διαφθοράς. Μετά την ολοκλήρωση της Οριστικής Μελέτης του έργου και υπό την προϋπόθεση δέσμευσης των σχετικών κονδυλίων σε μοναδικό για το κάθε έργο κωδικό, αναρτάται η δημοπράτηση του έργου στο διαδίκτυο.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία της Οριστικής Μελέτης και εντός 30 ημερών καλούνται να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα τους δημοσίως. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Μελετητή απαντούν εντός 30 ημερών δημοσίως στα σχετικά ερωτήματα και συντάσσουν με βάση τις παρατηρήσεις αυτές την Μελέτη Εφαρμογής του έργου που ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της Σύμβασης Μελέτης. Η Μελέτη Εφαρμογής αναρτάται στο διαδίκτυο προκειμένου να γίνουν νέες παρατηρήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διευκρινήσεων από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Μελετητή, αυτές αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της Μελέτης Εφαρμογής και του υπό δημοπράτηση έργου.

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν μόνο όσοι έχουν συμμετάσχει εξ αρχής στην ανωτέρω διαδικασία. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά real time με τη μέθοδο των επαναλαμβανόμενων προσφορών, με κατ’ αποκοπή τίμημα, χωρίς δυνατότητα εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και με περιορισμό των απροβλέπτων στο 5% της σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης το Δημόσιο υποχρεούται να εκδώσει εγγυητική επιστολή «έγκαιρης πληρωμής» την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει ο Ανάδοχος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών από την πλευρά του Δημοσίου. Καταργείται η «εύλογη έκπτωση» του 12%, πέραν της οποίας ο Ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση συμπληρωματικής εγγύησης.

Ο καθορισμός των επιβλεπόντων του έργου δεν γίνεται πλέον από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αλλά με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ του μελών του Πανελληνίου Σώματος Επιβλεπόντων Μηχανικών λαμβανομένων υπ’ όψιν της εξειδίκευσης και της εντοπιότητας των υποψηφίων. Οι επιβλέποντες μηχανικοί αμείβονται συμπληρωματικά από κονδύλια που έχουν ενσωματωθεί στο έργο (πχ 0,3%). Η οριστική παραλαβή του έργου γίνεται από άλλους μηχανικούς του ιδίου σώματος που ορίζονται πάλι με ηλεκτρονική κλήρωση.

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από την κεντρική κυβέρνηση με βάση πενταετή σχεδιασμό για κάθε Υπηρεσία με έκδοση ομολόγων ειδικού σκοπού διαρκείας 30 ετών, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται σε ευθεία αναλογία με την απόσβεση του έργου, και η παρούσα αξία των οποίων ισούται με το εκτιμώμενο κόστος μελέτης και κατασκευής του έργου.

Το θέμα είναι τόσο ευρύ που δεν εξαντλείται στο πλαίσιο αυτού του κειμένου. Θα λέγαμε ότι υιοθετούμε όλες τις θέσεις όλων των κομμάτων σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις! Όλα μιλούσαν για προστασία περιβάλλοντος. Όμως ούτε νομοθετούσαν ανάλογα, κι όταν το έκαναν, δεν εφάρμοζαν τους νόμους.

Η δική μας διαφορά είναι καθαρά θέμα ηθικής στάσης και απόφασής μας να συγκρουσθούμε με τα συμφέροντα που ρήμαξαν το περιβάλλον. Είναι και θέμα κουλτούρας.. Δεν χρειαζόμαστε την πίεση ή τον φόβο της τιμωρίας.

Επειδή όμως δεν είναι όλοι έτσι, στην Ελλάδα που θα φτιάξουμε, αυτός που θα ρυπαίνει και θα πληρώνει και θα τιμωρείται..

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α.ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στην Πολιτική Αναγέννηση οικοδομούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την οικονομία στους βασιζόμενοι στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1.Λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους.

2.Διαγραφή του χρέους της Ντροπής .

3.Καταγγελία των Μνημονίων.

4.Καταγγελία όλων των δανειακών συμβάσεων και κατάργηση όλων των νόμων που θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων.

5.Διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου από τη Γερμανία.

6.Κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος.

7.Ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων από την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου (πετρελαίου

και φυσικού αερίου).

8.Παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, κοινωνική δικαιοσύνη, δημόσια αγαθά στην υπηρεσία της ελληνικής κοινωνίας και υγιή ιδιωτικό τομέα.

Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΝΤΡΟΠΗΣ.

Με βάση την εφαρμογή των γνωστών κριτηρίων που έχουν γίνει αποδεκτά διεθνών και μέσα από την επιτροπή λογιστικού ελέγχου θα προκύψει το ύψος του χρέους

Γ.ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

Αξιοποιώντας όλα τα διπλωματικά και δικαιοδοτικά μέσα θα διεκδικήσουμε από τη Γερμανία τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο συνολικού ύψους τουλάχιστον 162 δις ευρώ χωρίς τους τόκους. Στον κρατικό προϋπολογισμό θα εγγραφούν τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο

Δ.ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Στηρίζουμε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στην ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, στην καινοτομία, στο σχεδιασμό, στην ενσωμάτωση τεχνολογίας και στην παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον. Στην παρούσα φάση το Μνημόνιο επιβάλλει μείωση των δαπανών για την παιδεία, την τεχνολογία και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει το κράτος ενώ μέσα (από τη θεωρία του αποπληθωρισμού) στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας στα χαμηλά ημερομίσθια προκαλώντας την “κινεζοποίηση” της Ελλάδας.

Ε.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί στην οικονομία της γνώσης, να έχει έντονα εξωστρεφή και εξαγωγικό χαρακτήρα και να επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω κλάδους

1.Στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.

2.Στον τουρισμό

3.Στη ναυτιλία.

4.Στις κατασκευές

5.Στη μεταποίηση με έμφαση στις ΜμΕ

6.Στην τεχνολογία και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ.

1.Ίδρυση κρατικής τράπεζας ειδικού σκοπού, όπως είναι η γερμανική KfW, η οποία θα μπορεί να δανείζεται απευθείας από την ΕΚΤ με σημερινά επιτόκια 0,50% και να χρηματοδοτεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, κατά προτίμηση των παραπάνω κλάδων με χαμηλότοκα δάνεια.

2.Αξιοποίηση των χαμηλότοκων δανείων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

3.Επαναφορά της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στην αρχική της κατάσταση.

4.Στήριξη της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με νέα επενδυτικά εργαλεία και σχήματα.

5.Αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω του ΕΣΠΑ.

Ζ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Μετά την πλήρη απαλλαγή από το Μνημόνιο θα διαμορφώσουμε ένα φορολογικό σύστημα κοινωνικά δίκαιο με :

1.Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμές του Απριλίου 2010 και αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, όπως ισχύει και για τη ναυτιλία

2.5% ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης και στο εγχώριο τουριστικό πακέτο και την κρουαζιέρα και 10% ΦΠΑ στην εστίαση

3.Δραστική μείωση της σημερινής φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων, μέσα από φοροελαφρύνσεις, αφαίρεση δαπανών από φόρο, κλπ.

4.Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών

5.Σταθερό φορολογικό σύστημα για μια δεκαετία

6.Κατάργηση των χαρατσιών και της φορομπηχτικής πολιτικής στα ακίνητα. Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ούτως ώστε να καταστεί η χώρα μας φορολογικά ανταγωνιστική σε σχέση με τις γειτονικές χώρες.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

1.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.

Πρωταρχικό ρόλο στο Σύστημα Υγείας πρέπει να έχει η προληπτική ιατρική. Προτείνεται ο προληπτικός έλεγχος σε ότι αφορά στα νοσήματα με υψηλή επίπτωση και νοσηρότητα/θνητότητα να λάβει θεσμικό χαρακτήρα και να αναληφθεί από το Υπουργείο Υγείας σε επίπεδο θεσμοθετημένων πανελληνίων προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η νομοθετική ενίσχυση του ρόλου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

2.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ - ΟΜΟΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΓΕΝΟΣΗΜΑ).

Η πρωτοβουλία εισαγωγής ομοιοδραστικών φαρμάκων είναι κατ΄ αρχήν στη σωστή κατεύθυνση.

Απαιτείται όμως η καθιέρωση ενός αδιάβλητου μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης των ομοιοδραστικών φαρμάκων που θα επιτραπούν στην ελληνική αγορά. Κατά συνέπεια, προτείνεται η ίδρυση ενός (1) Εργαστηρίου Βιοϊσοδυναμίας στη χώρα μας, με τη συμμετοχή των Ιατρικών Σχολών και της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται το τεκμήριο του αδιάβλητου. Αν είναι προαπαιτούμενη η πιστοποίηση κάθε νέου ομοιοδραστικού φαρμάκου από το Εργαστήριο Βιοϊσοδυναμίας, το οποίο με τη σειρά του θα υπόκειται στους απαιτούμενους ελέγχους (ISO, κλπ), αλλά θα υπακούει και στις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τότε ότι η εισαγωγή των ομοιοδραστικών φαρμάκων θα συμβάλει στην αναβάθμιση της υγείας του λαού και όχι στην εγκαθίδρυση νέων επικερδών φαρμακευτικών παρακυκλωμάτων, συχνά αγνώστου προέλευσης, αλλά προφανούς σκοπού.

3.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ.

Η προμήθεια όλων των υγειονομικών υλικών πρέπει να πραγματοποιείται με συγκεκριμένη νομοθεσία. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των εμπλεκόμενων προσώπων και θα προσδώσει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε κεντρικό επίπεδο με τους προμηθευτές, με αποτέλεσμα τη σημαντικότατη μείωση των τιμών. Οι εμπλεκόμενοι από πλευράς Ελληνικού Δημοσίου μπορούν εύκολα να ελέγχονται σε τακτική βάση, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα χρηματισμού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσει η ανυπολόγιστη κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος με υπερτιμολογήσεις.

4.ΕΟΦ.

Ενισχύεται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος υπολειτουργεί προκλητικά για τα standards μιας ευρωπαϊκής χώρας. Ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα (προσωπικό, χώροι, υλικοτεχνική υποδομή, εργαστήρια), ώστε να γίνει μια πραγματική ρυθμιστική αρχή εναρμονιζόμενη με το EMEA (European Medic Association), αλλά και φορέας άσκησης πολιτικής στο διευρυμένο χώρο του φαρμάκου και να μην αποτελεί μια αποστεωμένη δημόσια υπηρεσία στηριζόμενη στο φιλότιμο ορισμένων στελεχών και στον εθελοντισμό των μελών των (παντός τύπου και σύνθεσης) επιτροπών.

5.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.

Ορθή κατ’ αρχήν, αλλά ο σκοπός της οφείλει να είναι ο έλεγχος και η εξοικονόμηση πόρων. Πρέπει να συμβάλει στο κοινό καλό του κοινωνικού συνόλου και όχι στην εξυπηρέτηση φίλιων συμφερόντων. Στα συμβόλαια για την προμήθεια και την αναβάθμιση του λογισμικού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης πρέπει να υπάρχουν ρήτρες δυσλειτουργίας ή ανεπάρκειας, οι οποίες θα ενεργοποιούνται άμεσα από το Υπουργείο Υγείας.

6.ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ.

Απαιτείται επειγόντως επαναξιολόγηση των αναγκών της χώρας σε ιατρικό δυναμικό ανά ειδικότητα, ώστε να εναρμονισθεί ανάλογα, τόσο ο αριθμός των εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές, όσο και ο αριθμός των ασκουμένων ανά ειδικότητα. Η επετηρίδα αυτή καθ’ εαυτή και μόνον δεν είναι δυνατόν να αντικαθιστά την αριστεία. Προτείνεται η υιοθέτηση ενός νέου (μικτού αρχικά) συστήματος εισαγωγής στην ειδικότητα, που θα προκύψει οριστικά μετά από δημιουργικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς υγείας.

7.ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΥ.

Οι Ιατρικές Σχολές της χώρας και τα καθοδηγούμενα από αυτές Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία οφείλουν να αποτελούν τους φάρους – σημεία αναφοράς του Ε.Σ.Υ. και όχι χώρους άσκησης πελατειακής ή προνομιακής Ιατρικής. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία πρέπει να επανακαθορίσουν τη θέση τους στο Ε.Σ.Υ. όχι με τοπικά, διοικητικά ή δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια, αλλά με βάση το πώς ο ρόλος και η διασύνδεσή τους με τις υπόλοιπες μονάδες του ΕΣΥ θα υπηρετήσει το όραμα μιας καλύτερης Υγείας.

8.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ.

Οι Μονάδες Υγείας υπάρχουν για να καλύπτουν τις ανάγκες του Ελληνικού λαού. Οι εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις, ή έμειναν στα χαρτιά, ή αφορούν μόνο σε ένα επιπολής διοικητικό επίπεδο, που δεν αλλάζει δραστικά τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες. Η συγχώνευση έχει νόημα πρωτίστως αναφερομένη σε λειτουργικό επίπεδο. Το διοικητικό επίπεδο έπεται και οριοθετείται από το πρώτο. Αυτή οφείλει να είναι η μόνη και αποκλειστική στόχευση.

9.ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΕΟΠΥΥ.

Ο κατακερματισμός των ασφαλιστικών Ταμείων δημιουργεί προκλητικές ανισότητες στην περίθαλψη των δικαιούχων και τεράστια πρακτικά προβλήματα στον οποιοδήποτε έλεγχο.

Όμως η ενοποίηση σε έναν φορέα (π.χ. ΕΟΠΥΥ) δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα ως μια γενικευμένη υποβάθμιση υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατόν να εξετάζει ένας ιατρός 50 ασθενείς την ημέρα· πρόκειται για υποβάθμιση τόσο του ασθενούς, όσο και του ιατρού. Ούτε επίσης είναι δυνατόν να δημιουργούνται νησίδες αποκλειστικής ή προνομιακής συνταγογράφησης ή εμμέσως να καλλιεργούνται ανομολόγητες πελατειακές σχέσεις υπό τη σκέπη της ανταποδοτικής (και όχι δωρεάν ) περίθαλψης. Έτσι, δημιουργείται Εθνικός Φορέας που θα αμβλύνει τις ανισότητες, θα μειώσει τη σπατάλη, θα εξοικονομήσει πόρους, αλλά και θα λύσει ουσιώδη προβλήματα των ασφαλισμένων, όπως η αδιαφορία και η συναλλαγή που βίωσε επί δεκαετίες η Ελληνική κοινωνία στα Ιατρεία, π.χ. του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ.

10.ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

Πλήρης αναδιοργάνωση και αποτίναξη της κομματικής δημοσιοϋπαλληλίας και της συνδεδεμένης με αυτή θεσμικής δωροληψίας (‘φακελάκι΄). Ειδικότερα:

1. Ιεραρχική εξέλιξη των ιατρών με βάση την απόδοση και την αριστεία, και όχι την κομματική ένταξη ή τη χρονολογία γέννησης.

2. Συγχώνευση τμημάτων όταν υπηρετούν παρεμφερή ή συναφή σκοπό.

3. Σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικές εταιρείες για νοσηλεία δικών τους ασφαλισμένων, με τιμολόγια ανταγωνιστικά των ιδιωτικών Νοσοκομείων. Έτσι, το Δημόσιο Νοσοκομείο θα έχει σημαντικά έσοδα τα οποία θα μπορεί να διαθέσει χωρίς γραφειοκρατικές δυσχέρειες για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

4.Σύσταση Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων.

Που θα διερευνά καταγγελίες (ασθενών, εργαζομένων, κλπ), θα εισηγείται διοικητικές κυρώσεις και θα παρακολουθεί την τήρηση των νόμων και της ιατρικής δεοντολογίας εντός του Νοσοκομείου.

11.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ .

Δημιουργείται ο θεσμός του συστήματος του οικογενειακού ιατρού. Δυνητικά μπορεί να συμμετάσχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ιατροί που αποδέχονται συγκεκριμένους όρους συμμετοχής στο σύστημα. Οι όροι αυτοί αφορούν σε ασφαλιστικά ταμεία, αμοιβές, ιατρικές πράξεις, εφημερίες, υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης κάθε συναλλαγής του

ασθενούς με τον ιατρό, δικαίωμα ενημέρωσης του ιατρού ηλεκτρονικά ή έγγραφα από τα δευτεροβάθμια ιδρύματα στα οποία παραπέμπονται οι ασθενείς, καθώς επίσης και μια σειρά άλλων σχετικών μέτρων που θα ρυθμιστούν νομοθετικά. Ο οικογενειακός ιατρός αναλαμβάνει το πρωταρχικό βάρος της πρόληψης και εφαρμόζει διάφορα προγράμματα αγωγής υγείας, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, πρόληψης ατυχημάτων, σωστής διατροφής καθώς και άλλες υπευθυνότητες.

12.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.

Αναβαθμίζεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο οικογενειακός ιατρός, ο αγροτικός ιατρός, τα κέντρα υγείας, τα πολυϊατρεία οργανισμών, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου κλπ, αναλαμβάνουν την υποδοχή και τη διαλογή παραπέρα προώθησης ή μη των ασθενών. Θεσπίζονται και εφαρμόζονται κλίμακες απόδοσης σχετιζόμενες με το παραγόμενο έργο. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί για φαρμακευτικό και υγειονομικό εν γένει υλικό, καθώς και για τη χορήγηση σύγχρονου εξοπλισμού και για τη διασφάλιση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

13.ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

1.Πολιτικές αξιολόγησης των νοσοκομείων της χώρας, αδελφοποίησης νοσοκομείων

με ομοειδή του εξωτερικού (με ταυτόχρονη διαδικτυακή συνεργασία) και θεσμοθέτηση των διανοσοκομειακών σχέσεων.

2.Ενσωμάτωση όλων των Νοσοκομειακών Δομών δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο

Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην είναι διασκορπισμένες, όπως συμβαίνει σήμερα σε

διάφορα άλλα Υπουργεία (Εθνικής Αμύνης, Εργασίας, Παιδείας, κτλ).

3.Αναδιαμόρφωση του ΕΚΑΒ με σαφείς κανόνες λειτουργίας.

4.Εποπτεία των ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών, καθώς και των δαπανών που αυτά αξιώνουν από τους ασφαλιστικούς φορείς σε σχέση με το παρεχόμενο έργο τους.

5.Αξιοποίηση των δημόσιων κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

6.Εγκατάσταση, σε κάθε νοσοκομείο, ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων με διαλειτουργικότητα, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εξετάσεων σε περιπτώσεις παραπομπής και να γίνεται εφικτή η διακίνηση του πλεονάζοντος αναλωσίμου υλικού μεταξύ νοσοκομείων για αξιοποίησή του.

14.ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ.

Ενισχύεται η τηλεϊατρική σε απομεμακρυσμένες περιοχές και στη νησιωτική Ελλάδα ιδιαίτερα.

15.ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ.

Ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα θεραπείας στη δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη. Έτσι θα αυξηθούν τα έσοδα των νοσοκομείων.

16. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ.

Μηδενική φαρμακευτική δαπάνη για άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών, καθώς και για άτομα που είναι ανίκανα προς εργασία ή είναι καρκινοπαθείς.

17.ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ.

Προωθείται η πολιτική της δωρεάς οργάνων, με σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών. Η απόφαση δωρεάς οργάνων είναι απόφαση προσωπική και των συγγενών, κατά περίπτωση, δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά, ενθαρρύνεται όμως από την πολιτεία.

18.ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

Απαλλάσσονται οι ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, δηλαδή άτομα με χρόνια αναπηρία, άπορα και άνεργα, από το τέλος επίσκεψης.

19.“ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”.

Επεκτείνεται με επιπλέον χρηματοδότηση το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης “Βοήθεια στο Σπίτι”. Έτσι η πολιτεία βρίσκεται κοντά στον έχοντα ανάγκη βοηθείας συνάνθρωπο και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

20.ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

Χαράσσεται νέα πολιτική σε ότι αφορά στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Το υφιστάμενο σύστημα είναι ανεπαρκές. Απαιτούνται νέα προγράμματα στους τομείς πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας, με τη συμμετοχή και άλλων φορέων πέραν του Υπουργείου Υγείας, όπως π. χ. του Υπουργείου Παιδείας και των διαφόρων μέσων μαζικής ενημέρωσης στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Θα μελετηθεί η εφαρμογή «στεγνών προγραμμάτων» εναλλακτικά ή σε συνδυασμό με τη χορήγηση διαφόρων υποκαταστάτων.

21. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

Χαράσσεται κοινωνική πολιτική αλληλεγγύης για τα άτομα με ειδικές δεξιότητες, τα άτομα που είναι εξαρτημένα από διάφορες τοξικές ουσίες και αλκοόλ, φορείς του AIDS, άποροι, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Οι τρίτεκνες οικογένειες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των πολύτεκνων οικογενειών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

ΤΟΜΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Παιδεία είναι Δημόσιο αγαθό και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Η Παιδεία έχει ως αποστολή να δημιουργεί ελεύθερους ανθρώπους καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και την ικανότητα για ανεξάρτητη και κριτική σκέψη.

Το εκπαιδευτικό σύστημα θα ενσωματώνει τη σύγχρονη τεχνογνωσία, θα είναι εναρμονισμένο με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θα προάγει την ποιότητα ως στοιχείο ανταγωνιστικότητας και θα στοχεύει όχι μόνο στη γνώση, αλλά στην πραγματική και ολοκληρωμένη Παιδεία.

Παιδεία είναι η προστασία και καλλιέργεια της γλώσσας μας, η βαθιά γνώση της Ιστορίας

μας και του Πολιτισμού μας, η προσήλωσή μας στις πανανθρώπινες αξίες, η επιδίωξη και η αξιοποίηση της νέας γνώσης και της σύγχρονης πληροφόρησης. Παιδεία είναι η καλλιέργεια των αρετών και των δεξιοτήτων του σύγχρονου Έλληνα.

Ο Πολιτισμός και η Παιδεία αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα, η οποία εκφράζεται οργανωτικά και λειτουργικά, μέσα από το ενιαίο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΥΠΕΠΘΑΠ). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού έχει την ευθύνη της ανάπτυξης πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας, του αθλητισμού, του πολιτισμού, των θρησκευμάτων, της νέας γενιάς, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς αυτούς.

Καθήκον της Πολιτείας είναι να συμβάλει στην παροχή παιδείας υψηλού επιπέδου και στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού, προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική ,κληρονομιά.

Για το σκοπό αυτόν πρέπει:

να υποβοηθείται η εκμάθηση και η διάδοση της γλώσσας, για την παροχή

εθνικής παιδείας,

να βελτιώνεται η γνώση και η διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας και να διαφυλάσσεται η πολιτιστική κληρονομιά, και

να προάγεται η καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ώστε να υπηρετεί το λειτούργημά του επάξια και αποδοτικά. Αυτό απαιτεί συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγηση, αξιοκρατική επαγγελματική εξέλιξη και άνοδο του βιοτικού του επιπέδου.

Δημιουργείται Εθνική Σχολή Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης.

Ολοκληρώνεται η απαραίτητη υποδομή για το αναγκαίο ποιοτικό άλμα της εκπαιδευτικής

διαδικασίας: εργαστήρια, εκπαιδευτικό λογισμικό, συμβατικές και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, κλπ.

Αναμορφώνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα με άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες.

Εισάγεται η εξατομικευμένη κοινωνική και μαθησιακή υποστήριξη των νέων.

Αναβαθμίζονται τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά σχολεία και προωθείται η δημιουργία Αθλητικών Σχολείων. Συνδυάζεται έτσι το νέο πνεύμα, η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και το ταλέντο και διευρύνονται οι ευκαιρίες της νέας γενιάς.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ.

Δημιουργείται ολοκληρωμένο σύστημα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων που θα επιτρέπει τη συνεχή, ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης και αποφοίτησης, όποτε οι επαγγελματικές, κοινωνικές, οικονομικές, οικογενειακές και προσωπικές συνθήκες τους το επιτρέπουν. Παράλληλα και, συμπληρωματικά της σύνδεσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζεται η ορθολογική ανάπτυξη.  Μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

. Ολοκληρωμένου συστήματος πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Σχεδιασμού “εθνικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων”, με άμεση στόχευση τη διασύνδεση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος με τη μη τυπική - άτυπη μάθηση, την πιστοποίησή της, καθώς και τη διασύνδεσή της με επαγγελματικά δικαιώματα,

Διαρκούς αξιολόγησης και πιστοποίησης τόσο των εισροών (εκπαιδευτές, δομές, φορείς, προγράμματα σπουδών κλπ), όσο και των εκροών (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) του εθνικού συστήματος δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.

Αναβαθμίζεται ο θεσμός των ΙΕΚ ώστε οι απόφοιτοι να έχουν υψηλού επιπέδου πιστοποιημένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της πραγματικής εθνικής οικονομίας. Προς τούτο είναι απαραίτητο:

Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα πιστοποίησης από διαπιστευμένους φορείς, με ταυτόχρονο προσδιορισμό των προσόντων ανά επίπεδο.

Η δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης επαγγελματικών προσόντων, ανεξάρτητου από μηχανισμούς προσφοράς κατάρτισης και εποπτευόμενου από κοινωνικούς εταίρους.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .

Θεσμοθετείται Διετής Προσχολική Αγωγή και δημιουργούνται πολυδύναμα νηπιαγωγεία, κυρίως σε περιοχές που έχουν πολλά μονοθέσια σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο.

Θεσμοθετούνται κοινές προδιαγραφές για τη δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

1.Αναβαθμίζεται το Ολοήμερο Σχολείο ώστε να ικανοποιεί τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό του ρόλο. Για το σκοπό αυτόν προτείνονται:

1.1.Η βελτίωση της υλικοτεχνικής του υποδομής (η οποία υλοποιείται και με χορηγίες/δωρεές), αλλά και η θεσμοθέτηση μη διδακτικού προσωπικού, όπως πχ σχολικού ψυχολόγου και γραμματειακής υποστήριξης.

1.2.Η αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος.

1.3.Η δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης μέσα στο σχολείο, και

1.4.Η σταδιακή θεσμοθέτηση ενιαίου εκπαιδευτικού ωραρίου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε πρώτη φάση ενιαίου ωραρίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

2.Ενισχύεται και επεκτείνεται ο βασικός θεσμός ένταξης που είναι τα τμήματα ένταξης.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ολοκλήρωσης της βασικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι απαιτήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλάζουν καθημερινά και, κατά συνέπεια, πρέπει να αναπροσαρμόζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ικανοποιώντας τον παιδαγωγικό και κοινωνικό σκοπό που απαιτεί η εκπαίδευση.

Προτείνονται:

Νέα ευέλικτα και ρεαλιστικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με δυνατότητα μερικής και σε μικρό ποσοστό (10-15%) προσαρμογής τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες. Τα νέα ΑΠΣ θα στοχεύουν σε διδασκαλία που θα αναπτύσσει την κριτική σκέψη.

Εισαγωγή ζώνης πολιτισμού και δραστηριοτήτων ως εναλλακτικών μεθόδων μάθησης και αγωγής.

Ουσιαστική ενίσχυση της διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, ώστε οι μαθητές να μπορούν μέσα από τη φοίτησή τους στο δημόσιο σχολείο να αποκτούν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

Σύνδεση διδασκαλίας Πληροφορικής με πιστοποιητικό βασικών γνώσεων στην Α΄ Λυκείου.

Εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διεύρυνση του θεσμού των σχολικών βιβλιοθηκών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ.

Αναμορφώνεται το Επαγγελματικό Λύκειο, ώστε η Επαγγελματική Εκπαίδευση να αποκτήσει στην ουσία λυκειακό χαρακτήρα και να γίνει ισότιμη με τη γενική. Οι απόφοιτοι του Επαγγελματικού Λυκείου θα έχουν πρόσβαση, μετά από εξετάσεις, σε σχολές τις Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, χωρίς εξετάσεις θα έχουν πρόσβαση σε τμήματα ΙΕΚ, ετήσιας φοίτησης.

Δημιουργούνται Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στα Λύκεια αυτά θα εφαρμόζονται νέες σύγχρονες

μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια θα αποτελούν παράλληλα και Κέντρα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων, καλύπτοντας το σημερινό κενό επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς πρέπει να γίνει με στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση όλων των ομογενειακών οργανώσεων, στοχεύοντας στην εντονότερη σύσφιξη του Οικουμενικού Ελληνισμού με τη Μητροπολιτική

Ελλάδα, με συνδετικό πάντα κρίκο την εκπαίδευση των ομογενών στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, γεγονός που αποτελεί και μονόδρομο για τη συντήρηση της ελληνικής συνείδησης στους ομογενείς δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Με βάση τα πιο πάνω, προτείνονται:

1.Η χαρτογράφηση όλων των σχολικών μονάδων του εξωτερικού, καθώς και η καταγραφή του μαθητικού δυναμικού.

2.Η δημιουργία Βουλής Εφήβων της ομογένειας.

3.Η αξιοποίηση των ομογενών εκπαιδευτικών.

4.Η αναβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς με:

Νέα βιβλία προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

Νέα αναλυτικά προγράμματα.

Τον καθορισμό ενιαίου συστήματος πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής

γλώσσας, καθώς και των προϋποθέσεων για την εκμάθηση της ελληνικής

γλώσσας από τους κατοίκους των χωρών στις οποίες διαμένουν ομογενείς.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Καταγραφή των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αναλογία εκπαιδευτικού – μαθητή (με παρεμφερή προβλήματα)

Λύση του μόνιμου προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών των ΣΜΕΑΕ.

Αναβάθμιση των ΚΕΔΔΥ, όπως προβλέπεται από το Ν. 3699/2008.

Σύγχρονα ΑΠΣ και βιβλία.

Διαβάθμιση των ΕΕΕΚ και ισοτιμία τους με τα Επαγγελματικά Λύκεια.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ-ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και με προοπτική για το μέλλον, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων.

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι μία, ενιαία, κοινή και ισότιμη για όλους τους Έλληνες πολίτες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Μόνο έτσι υλοποιείται πραγματικά ο σεβασμός της γλωσσικής και πολιτισμικής ταυτότητας της μουσουλμανικής μειονότητας.

Ιδρύονται, βάσει του Συντάγματος, δημόσια σχολεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Τα μειονοτικά συνεχίζουν να υπάρχουν ως συμπληρωματικά και πέραν του υποχρεωτικού και ενιαίου, για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, αναλυτικού προγράμματος. Δρομολογείται η παράλληλη λειτουργία δημόσιων και μειονοτικών σχολείων. Στα μειονοτικά σχολεία, ανάλογα με τη γλώσσα των μαθητών που φοιτούν, διδάσκεται και η αντίστοιχη γλώσσα, δηλαδή η πομακική, ή η ρομανί.

Προωθείται η αναβάθμιση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) που καταργείται με τη σημερινή της μορφή. Η ΕΠΑΘ μετεξελίσσεται σε πανεπιστημιακού επιπέδου τμήμα τετραετούς διάρκειας και εντάσσεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ παρακολουθούν προγράμματα εξομοίωσης.

Προωθείται η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου Δια Βίου Μάθησης, για την

αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, με την ανάπτυξη ειδικών μεθόδων διδασκαλίας για ενήλικες μουσουλμάνους, η δημιουργία περισσότερων σχολείων δεύτερης ευκαιρίας (ένα τουλάχιστον σε κάθε Δήμο), η δημιουργία βιβλιοθηκών, καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Δημιουργούνται πρότυπα σχολεία σε περιοχές με αυξημένο αριθμό αλλοδαπών μαθητών.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

Αναμορφώνεται και αναδιαρθρώνεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου του, με νέα δομή και λειτουργία. Σκοπός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η μελέτη και η εποπτεία των εκπαιδευτικών πολιτικών και των προγραμμάτων.

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Αποσυνδέεται η αποστολή του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ, θεσμοθετώντας ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Το Λύκειο καθίσταται μία σημαντική αυτοτελής εκπαιδευτική βαθμίδα για όλα τα Ελληνόπουλα. Ειδικότερα:

1.Στις τρεις τάξεις του Λυκείου διενεργούνται ενδοσχολικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση του Απολυτηρίου Αποφοίτησης από το Λύκειο. Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων είναι και Επαγγελματικό Πτυχίο.

2.Δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Εξετάσεων υπό την εποπτεία του Υπουργείου. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το έτος, Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε 4 (επιπλέον τα ειδικά μαθήματα, όπου αυτά απαιτούνται) μαθήματα. Στους επιτυχόντες χορηγείται το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολογίας. Υπάρχουν δύο τύποι Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας: εκείνο των θετικών επιστημών και εκείνο των θεωρητικών επιστημών. Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να προσέρχονται σε νέα εξέταση. Η εισαγωγή των φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση γίνεται με βάση το Εθνικό Πιστοποιητικό Βαθμολογίας.

3.Ανατίθεται στα ΑΕΙ της χώρας η ευθύνη για την επιλογή (βάσει των αποτελεσμάτων του Εθνικού Κέντρου Εξετάσεων) των εισακτέων. Τα ΑΕΙ καθορίζουν τόσο τους συντελεστές (ανά μάθημα), όσο και τα προαπαιτούμενα (ανά Τμήμα).

4.Οι κάτοχοι του Εθνικού Πιστοποιητικού Βαθμολογίας μπορούν να μετέχουν οποτεδήποτε, χωρίς χρονικό περιορισμό, στη διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με βάση τη βαθμολογία που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία εξέταση.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) παράγουν γνώση μέσω

της έρευνας, διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, εφαρμόζουν την έρευνα στην καινοτομία και αποτελούν μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας. Για τους λόγους αυτούς τα ΑΕΙ και τα ΕΚ, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, αποτελούν condicio sine qua non στην πορεία για βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζονται ως απολύτως απαραίτητοι συντελεστές για την οικονομία (που βασίζεται στην ένταση γνώσης), την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Στη χώρα μας, όπου η μείωση στη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση/έρευνα έχει πάρει

διαστάσεις κρίσης, πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για την ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων.

Α. ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

Τα ελληνικά ΑΕΙ τελούν σήμερα σε μια πολύπλευρη κρίση νομιμοποίησης. Κρίση νομιμοποίησης απέναντι στην κοινωνία, κρίση ταυτότητας σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως σε σχέση με τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, κρίση αξιοπιστίας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους, κρίση στο επίπεδο των σχέσεων Υπουργείου - ακαδημαϊκής κοινότητας. Στόχος μας είναι η δημιουργία ΑΕΙ που παράγουν γνώση μέσω της έρευνας, που διαχέουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, και εφαρμόζουν την έρευνα στην καινοτομία. Στη δημιουργία ΑΕΙ υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ανταγωνιστικών στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιστεύουμε στη συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, την υιοθέτηση προγραμμάτων στρατηγικού σχεδιασμού, την κοινωνική τους λογοδοσία, αλλά και την παράλληλη πραγματοποίηση ποιοτικής αποτίμησης του έργου τους ώστε να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τυχόν αδυναμίες τους.

Επανασχεδιάζεται χωροταξικά, με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, ο χάρτης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο επανασχεδιασμός αυτός θα γίνει με ακαδημαϊκά κριτή-ρια και όχι με οικονομικά, όπως επιτάσσει το “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 –2015”. Για τον επανασχεδιασμό θα προηγηθεί ουσιαστικός και όχι προσχηματικός διάλογος στο ΕΣΥΠ, στην ΑΔΙΠ, καθώς και με τα ΑΕΙ, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ.

Ο καθορισμός του ύψους της κρατικής επιχορήγησης θα είναι ποσοστό επί των προβλεπόμενων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αρμόζει σε ένα “πλήρως αυτοδιοικούμενο ίδρυμα”. Η χρηματοδότηση θα γίνεται άπαξ στην αρχή του οικονομικού έτους και φτάνει στο συνολικό ύψος της κρατικής επιχορήγησης, αποτελεί δε αυτή τμήμα της χρονοκατανομής ενός τετραετούς προγράμματος ανάπτυξης το οποίο θα αξιολογείται και θα τηρείται χωρίς παρεμβάσεις.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Καθολική και άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Τα Προγράμματα Σπουδών (τόσο τα προπτυχιακά, όσο και τα μεταπτυχιακά) πιστοποιούνται από την ΑΔΙΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Πέραν του ουσιαστικού προβλήματος της υποχρηματοδότησης, χαμηλή είναι και η ανταποδοτικότητα των κρατικών πόρων που διατίθενται. Τα ΑΕΙ πρέπει να αναζητήσουν και να αξιοποιήσουν μη κρατικές πηγές χρηματοδότησης, όπως π.χ. χορηγίες, παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων ή άλλων φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, έσοδα από την εκπόνηση μελετών και τη διεξαγωγή έρευνας, έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους. Ειδικότερα, για την αξιοποίηση της περιουσίας τους, εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με τρόπο που να συνάδει με την πλήρη αυτοδιοίκησή τους.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Το θεσμικό πλαίσιο των μετεγγραφών εξετάζεται από μηδενική βάση. Η εισαγωγή φοιτητών στα ΑΕΙ γίνεται μόνο βάσει του νέου συστήματος πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μοριοδότηση επιτρέπεται μόνο σε κάποια Τμήματα, όπως πχ ΤΕΦΑΑ. Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους και, ταυτόχρονα, άπορους φοιτητές.

Β. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Στόχος της πολιτικής μας είναι η προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας (Ε&Κ) και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως βασικών παραγόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας ζωής, της απασχόλησης

και της δημιουργίας αριστείας και γνώσης ανταγωνιστικής σε διεθνές επίπεδο. Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω ενός μεσομακροπρόθεσμου εθνικού εκπαιδευτικού/ερευνητικού στρατηγικού σχεδιασμού και τη δημιουργία ενός ενιαίου, ισχυρού και ανταγωνιστικού Εθνικού Χώρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΧΕΚ), ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με στόχους και προτεραιότητες. Ο ΕΧΕΚ ορίζεται ως το θεσμικό περιβάλλον που ενισχύει τη συστηματική συνεργασία των ΑΕΙ και των Δημόσιων ΕΚ, καθώς και του ερευνητικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας ερευνητικών προσπαθειών σε συγκεκριμένους τομείς. Σκοπός του ΕΧΕΚ είναι η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με δυνατότητες διείσδυσης σε διεθνείς αγορές. Αναμορφώνεται το εθνικό σύστημα έρευνας ώστε αυτό να γίνει πιο ορθολογικό και πιο αποτελεσματικό. Η αναμόρφωση αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση της χρηματοδότησης (κρατικής και ιδιωτικής) της Ε&Κ, τον εξορθολογισμό των δαπανών, και τη θέσπιση κανόνων αξιοκρατικής αξιολόγησης και στρατηγικού σχεδιασμού, θα αναδείξει το εθνικό σύστημα έρευνας της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έτσι, λοιπόν, θεσμοθετείται το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στο οποίο εντάσσονται:

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία μετονομάζεται σε Γενική

Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ),

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Τα Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ), που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία

Έρευνας και Καινοτομίας-ΓΓΕΚ).

Το ΥΠΕΠΘΑΠ (διαμέσου της ΓΓΕΚ) εποπτεύει (για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες) και όλα τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα που ανήκουν σε άλλα Υπουργεία. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η μέγιστη εφικτή οριζοντιοποίηση της Ε&Κ, δηλαδή η υπαγωγή της σε ένα ενιαίο και καλά συντονισμένο σχήμα λήψης αποφάσεων, συντονισμού της εκτέλεσής τους και ελέγχων, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο συντονισμός αυτός είναι απαραίτητος για να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση της ερευνητικής προσπάθειας, καθώς και η συνακόλουθη οικονομική σπατάλη που προκαλείται από επικαλύψεις στόχων, αρμοδιοτήτων και ενεργειών καθώς και από τη διατήρηση και λειτουργία πολλών ή πολύπλοκα συγκροτημένων οργάνων. Κεντρικό και βασικό εργαλείο, για το σχεδιασμό του συντονισμού που καλύπτει τον καθορισμό προτεραιότητας των θεματικών περιοχών και, μέσα σε κάθε θεματική περιοχή, το σχεδιασμό και την προκήρυξη προγραμμάτων Ε&Κ, το σχεδιασμό της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων, την αξιολόγηση των προτάσεων, την παρακολούθηση και την παραλαβή των έργων, την καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τον καλύτερο

μελλοντικό προγραμματισμό, είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΠΕΚ).

Το ΕΠΕΚ έχει χαρακτήρα ενός συνολικού προγράμματος στο οποίον εντάσσονται όλα τα επί μέρους προγράμματα, ενέργειες, δράσεις και μέτρα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών και περιλαμβάνει τα προγράμματα Ε&Κ όλων των Υπουργείων, περιλαμβανόμενων επίσης των Τομεακών Προγραμμάτων, καθώς και τα προγράμματα όλων των Περιφερειών και κάθε άλλο τυχόν αντίστοιχο πρόγραμμα Ε&Κ. Το ΕΠΕΚ συγκροτείται από: το Αυτοχρηματοδοτούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ε&Κ (ΑΕΠΕΚ), το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα, ενέργειες, δράσεις και μέτρα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση και αναπροσαρμόζεται ανά διετία και το συγχρηματοδοτούμενο Εθνικό Πρόγραμμα Ε&Κ (ΣΥΕΠΕΚ), το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα, ενέργειες, μέτρα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρτίζεται προσαρμοζόμενο στο σχετικό προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και άλλων διεθνών οργανισμών, και αναπροσαρμόζεται επίσης ανά διετία. Το ΑΕΠΕΚ και το ΣΥΕΠΕΚ, ως συνιστώσες ενός ενιαίου προγράμματος, καταστρώνονται κατά τρόπο εναρμονισμένο, έτσι ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται, με σκοπό το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο ΥΠΕΠΘΑΠ εντάσσεται πλέον συνολικά ο συντονισμός όλων των προγραμμάτων, των ενεργειών, των δράσεων και των μέτρων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠΕΚ. Αναβαθμίζεται πολιτικά ο σχεδιασμός της στρατηγικής και της πολιτικής Ε&Κ με την ανάθεση της έγκρισης του ΕΠΕΚ στην Κυβερνητική Επιτροπή, καθώς και με την αναδιάρθρωση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) σε ένα ευέλικτο και ταυτόχρονα επιστημονικά ισχυρό επιτελικό όργανο σχεδιασμού, αποτίμησης και ελέγχου. Τα μέλη του ΕΣΕΚ διορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Σε Υπουργεία τα οποία εποπτεύουν ΕΚ δημιουργούνται με ΚΥΑ Αυτοτελή Γραφεία για την Έρευνα και την Καινοτομία. Αρμοδιότητες των Αυτοτελών Γραφείων Ε&Κ είναι:

1.Η εισήγηση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, προς τον αρμόδιο Υπουργό για θέματα πολιτικής Ε&Κ του Υπουργείου.

2.Η συμβολή στη σύνταξη, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του ΕΠΕΚ, στην αναθεώρηση και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.

3.Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του ετησίου προϋπολογισμού που αφορά δράσεις Ε&Κ του Υπουργείου.

4.Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, του έργου των ερευνητικών φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.

5.Η μέριμνα, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, για την ένταξη των εποπτευομένων από το Υπουργείο ερευνητικών φορέων στη διαδικασία αξιολόγησής τους (όπως περιγράφεται πιο κάτω).

6.Η συνεργασία με τις περιφέρειες της χώρας για θέματα Ε&Κ αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Με ΚΥΑ μπορούν να συσταθούν Αυτοτελή Γραφεία Ε&Κ και σε Περιφέρειες της χώρας.

Με σκοπό την υποστήριξη της Ε&Κ σε περιφερειακό επίπεδο, συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια Περιφερειακά Συμβούλια Ε&Κ. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΑΕΙ, των ΕΚ και του επιχειρηματικού τομέα της Περιφέρειας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ε&Κ, καθώς και συντονιστικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξης των ΑΕΙ και των ΕΚ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι Περιφέρειες συνεργάζονται με τη ΓΓΕΚ και τα Αυτοτελή Γραφεία Ε&Κ των Υπουργείων και υποβάλλουν προτάσεις σχετικές με τον τομέα του Υπουργείου, έπειτα από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Εναρμονίζεται, στο μέγιστο βαθμό, η συνεργασία των ΑΕΙ με τα ΕΚ της χώρας, τόσο για ερευνητικούς, όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργειών, για την ενίσχυση και εμπέδωση της επιστημονικής αριστείας, καθώς και για την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργούνται κοινοπραξίες μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ, για τη διεκδίκηση και εκτέλεση κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών, ή καινοτομικών έργων, αλλά και την οργάνωση και λειτουργία μεγάλων Ερευνητικών Υποδομών. Επιπλέον, εισάγεται ο θεσμός του Επισκέπτη Ερευνητή από ΑΕΙ, ή ΕΚ, σε ΕΚ, καθώς και του Επισκέπτη Καθηγητή από ΕΚ σε ΑΕΙ, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, και με καθορισμένο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων. Επίσης, με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ΑΕΙ, είναι δυνατή η διδασκαλία ειδικών κατ’ επιλογήν εξαμηνιαίων μαθημάτων από ερευνητές ΕΚ, ή Ερευνητικών Ινστιτούτων (ΕΙ), σε ΑΕΙ της χώρας, καθώς και η εκτέλεση ερευνητικού έργου από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ σε ΕΚ, ή ΕΙ, της χώρας στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τους άδειας. Παράλληλα, προωθείται, σε σημαντικό βαθμό, η κινητικότητα μεταπτυχιακών φοιτητών/ μεταδιδακτορικών νέων ερευνητών, που θα μπορούν να εκτελούν ερευνητικό έργο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στους αντίστοιχους φιλοξενούντες φορείς. Τα Πανεπιστήμια και τα ΕΚ μπορούν να οργανώνουν από κοινού και να λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγούν σε ΜΔΕ ή/και ΔΔ. Τα Πανεπιστήμια απονέμουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Με αποφάσεις των αντίστοιχων Σχολών ΑΕΙ, Ερευνητές Α’ ή Β’ βαθμίδας μπορούν να ορίζονται ως επιβλέπον-τες Διδακτορικών Διατριβών, ή Διατριβών για ΜΔΕ (με την προϋπόθεση ότι κατά το διάστημα εκείνο ο ερευνητής θα είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο εν λόγω ΑΕΙ), και ως μέλη τριμελών εξεταστικών επιτροπών για την αξιολόγηση Διδακτορικών Διατριβών, σε αντικείμενα της εξειδίκευσής τους. Η “θεσμική χρηματοδότηση” των ΑΕΙ και των δημόσιων ερευνητικών φορέων περιλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ του ΥΠΕΠΘΑΠ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους, την εκτέλεση ερευνητικών έργων κάθε είδους έρευνας και τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Η θεσμική χρηματοδότηση από το Κράτος γίνεται με βάση τετραετείς προγραμματικές συμφωνίες που συνάπτει κάθε ΑΕΙ και ΕΚ με το ΥΠΕΠΘΑΠ. Πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν της “θεσμικής χρηματοδότησης”, κατανέμεται στα ΑΕΙ και ΕΚ με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ΑΕΙ και ΕΚ που καταγράφονται και τεκμηριώνονται στη διαδικασία αξιολόγησής τους. Τα ΑΕΙ και τα ΕΚ, καθώς και οι εποπτευόμενοι από άλλα Υπουργεία ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται κατ’ έτος με ποσό χρημάτων ίσο προς τον καταβαλλόμενο ΦΠΑ, για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Τα ΕΚ έχουν δικαίωμα χρήσης των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Δημιουργείται Εθνικός Κατάλογος Κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας (της ημεδαπής και της αλλοδαπής), καθώς και τους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ (της ημεδαπής και της αλλοδαπής). Η εκλογή Διευθυντών ΕΚ και Ερευνητών (σε οποιαδήποτε βαθμίδα), καθώς και η εξέλιξη των τελευταίων, από βαθμίδα σε βαθμίδα, γίνεται από επιτροπή κριτών (από τον πιο πάνω Εθνικό Κατάλογο Κριτών). Οι ερευνητές των ΕΚ της χώρας υπόκεινται σε πειθαρχικές διατάξεις ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, και στην αρμοδιότητα ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη ως εξής: από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το Διευθυντή του ΕΚ στο οποίον υπηρετεί ο παραπεμφθείς ερευνητής και, τέλος, από έναν ακόμη Διευθυντή άλλου ΕΚ.Η αξιολόγηση των ΑΕΙ και των ΕΚ της χώρας γίνεται από την ίδια Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ.

Η ιδιότητα του Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου, είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη απασχόληση, συμπεριλαμβανόμενης της μερικής απασχόλησης για τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, που κατέχουν τις θέσεις αυτές, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο, ή στον ιδιωτικό τομέα. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση του προσώπου, που ενέπεσε σε αυτό. Τη συνδρομή του ασυμβίβαστου διαπιστώνει με πράξη του ο Υπουργός.

ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε&Κ.

Δημιουργείται Ταμείο για την Έρευνα και την Καινοτομία. Οι πόροι του Ταμείου αυτού προέρχονται από χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Αναθεωρείται το άρθρο 16 του Συντάγματος για την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ. Με την αναθεώρηση του Άρθρου 16 αίρεται μια συνταγματική απαγόρευση και συγχρόνως τίθενται οι βάσεις για την πραγματική απελευθέρωση των δυνάμεων της παιδείας. Οι αναθεωρητικές παρεμβάσεις ξεκινούν από τις εξής αυτονόητες και δεδομένες παραδοχές:

1.Ότι η ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία είναι και παραμένει δημόσιο αγαθό.

2.Ότι η προτεραιότητα ανήκει στο κρατικό ΑΕΙ, το οποίο ενισχύεται περαιτέρω και κατά προτεραιότητα και εξελίσσεται.

3.Ότι η Πολιτεία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση της παιδείας και έχει αυξημένη ευθύνη για τα κρατικά ΑΕΙ, εξασφαλίζοντας την πλήρη οικονομική, ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοδιοίκησή τους. 11

Με εκτελεστικό νόμο ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για την ίδρυσή τους, τα σχετικά με την εποπτεία που θα ασκείται σε αυτά, τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών, καθώς και τα προσόντα, τον τρόπο επιλογής και τους όρους υπηρεσίας και ανέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους (αντίστοιχα με εκείνα των διδασκόντων στα κρατικά). Έτσι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, με ενότητα και ομοιογένεια.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.

Ο αθλητισμός είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ιστορικά έχει αποδείξει την ιδιαίτερη επιρροή που ασκεί σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Είτε ως δραστηριότητα σωματικής άσκησης είτε ως θέαμα ο αθλητισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών του ανθρώπου (ψυχαγωγικών-παιδαγωγικών-ψυχολογικών-κοινωνικών), τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται υψίστης σημασίας γεγονός η αναζήτηση των κοινωνικών εκείνων αιτιών που συμβάλλουν στον εκφυλισμό του αθλητικού ιδεώδους, καθώς και η υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των συναρμόδιων φορέων με γνώμονα την εξυγίανσή του. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και η ένταξή του στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς με την επένδυση τεράστιων κεφαλαίων στα λεγόμενα δημοφιλή αθλήματα, αλλά και το νόμιμο και παράνομο στοίχημα, έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό από κοινωνικό αγαθό σε προϊόν και τον αθλητή σε μηχανή παραγωγής ρεκόρ. Το φαινόμενο του doping καταλύει κάθε έννοια αθλητικής ηθικής και “ευ αγωνίζεσθε”. O αθλητισμός μεταβλήθηκε σε επαγγελματική δραστηριότητα. Η χαρά που προσφέρει ο υγιής συναγωνισμός, η άμιλλα και η συνεργασία τείνουν να εξαφανιστούν, ενώ κυριαρχεί το αδιάκοπο κυνήγι των υψηλών - και υψηλά αμειβόμενων -επιδόσεων και του κέρδους.

Το γεγονός ότι αποφασίζουν να ασχοληθούν ως παράγοντες του αθλητισμού άτομα αμφιβόλου ηθικής και προθέσεων και ύποπτων αν όχι παράνομων δραστηριοτήτων και μάλιστα έχοντας ως μοναδικό πολλές φορές σκοπό την προώθηση και ικανοποίηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων, δεν προάγει σε καμία περίπτωση το πνεύμα του αθλητικού ιδεώδους.

Τέλος, τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας εμφανίζονται έντονα και στο χώρο του αθλητισμού: βία, εγκληματικότητα, φανατισμός, ρατσισμός, τοξικομανία κλπ, είναι μερικά μόνο παραδείγματα προς επίρρωση του ισχυρισμού, των οποίων γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες.

Προτείνονται:

1.Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο. Εφαρμογή και έλεγχος της υφιστάμενης νομοθεσίας και παράλληλη εντατικοποίηση των ελέγχων αντιντόπινγκ και επιβολή αυστηρών ποινών σε αθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων χημικών ουσιών και των προπονητών τους.

2.Εξυγίανση των αθλητικών συλλόγων, χώρων, ομοσπονδιών και αποστασιοποίηση του αθλητισμού από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, συναλλαγές και κερδοσκοπία.

3.Δημιουργία/αξιοποίηση αθλητικών υποδομών ώστε ο αθλητισμός να ξαναγίνει το κοινωνικό αγαθό που το κράτος υποχρεούται να διασφαλίζει χωρίς ανισότητες και διακρίσεις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.12

4.Ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού με τριπλό στόχο: την καλή υγεία των μαθητών, την ανακάλυψη των μελλοντικών ταλέντων και την καλλιέργεια της φίλαθλης συνήθειας.

5.Καλλιέργεια γενικότερης παιδείας, ολυμπιακής ιδέας και υγιούς αθλητικής συνείδησης.

6.Υπαγωγή του Αγωνιστικού Αθλητισμού – Εκπροσώπηση Εθνικών Ομάδων στην Ολυμπιακή Επιτροπή με εντελώς νέο Καταστατικό, δομή και τρόπο διοίκησης.

7.Πλήρης αναθεώρηση του Σχολικού και Φοιτητικού Αθλητισμού που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.

8.Χάραξη εθνικής πολιτικής σχετικά με τον αθλητισμό σε όλες τις εκφάνσεις του (πρωταθλητισμός, αθλητική παιδεία, σχολικά αθλητικά προγράμματα, αθλητικές υποτροφίες, υποδομές σε Πανεπιστήμια), μέσω της δημιουργίας Εθνικού Αθλητικού Κώδικα, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προαγωγή και καθιέρωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, Αθλητικού Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Εκγύμνασης.

9.Απαγόρευση κυκλοφορίας αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής και συστηματικός έλεγχος εφαρμογής της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να προαχθεί η υγιής ανάπτυξη των αθλητικών χαρακτηριστικών των αθλουμένων, χωρίς τεχνητή υποβοήθηση. Η χρήση αναβολικών και άλλων σκευασμάτων συνεπάγεται σε μακροχρόνια βάση και επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

10.Οριστική παύση από τα καθήκοντά τους και οριστική απόλυση προπονητών, αθλιάτρων, ιατρών, και άλλων αθλητικών παραγόντων, που εν γνώσει τους χορηγούν, ή λόγω βαρείας αμελείας ανέχονται τη χορήγηση αναβολικών, αυξητικών ορμονών, βιοσκευασμάτων διατροφής και άλλων συμπληρωμάτων διατροφής σε αθλούμενους και αθλητές.

11.Συνολική αναθεώρηση του νομικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας συνδέσμων οργανωμένων οπαδών ομάδων και συλλόγων, καθώς και αυστηροποίηση των ποινών στις ανώνυμες αθλητικές εταιρίες για επεισόδια ή καταστροφές που ενεργούν οι φίλαθλοί τους σε δημόσιες εγκαταστάσεις ή υποδομές ή σε ιδιωτική περιουσία.

12.Άμεσος υποβιβασμός σε ερασιτεχνική κατηγορία κάθε ανώνυμης αθλητικής εταιρίας, η οποία τελεσίδικα και οριστικά κριθεί ότι συμμετείχε σε στημένα παιχνίδια, ή παράγοντές της χρημάτισαν ή χρηματίστηκαν, ή οι φίλαθλοί της εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, προέβησαν πάνω από δύο φορές σε επεισόδια ή σε φθορά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας, εντός ή εκτός σταδίων.

13.Κατάργηση του μέτρου αστυνόμευσης από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας

ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών οργανώσεων ανωνύμων αθλητικών εταιριών. Κάθε εταιρία θα είναι κατά νόμο αρμόδια και υπεύθυνη να οργανώσει και συντηρήσει ομάδες ασφάλειας γηπεδικών και άλλων εγκαταστάσεων, από δικούς της πόρους. Όποια αδυνατεί, θα υποβιβάζεται αμέσως σε ερασιτεχνική κατηγορία.

14.Παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, δημοσίων χώρων ή γηπέδων, καθώς και περιφερειακών σταδίων, γηπέδων και άλλων υποδομών, σε ιδιώτες και συλλόγους, που επιθυμούν να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν για αθλητικές δραστηριότητες.

15.Παροχή κινήτρων και συνεργασία με Συλλόγους και Ομοσπονδίες σχετικά άγνωστων στο ελληνικό κοινό αθλημάτων (όπως ενδεικτικά, σκοπευτικούς ομίλους, ομίλους καταδύσεων, αναρριχήσεων, θαλάσσιου σκι, κλπ), με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, επειδή κατεξοχήν διεξάγονται σε ανοικτούς χώρους και εκτός αστικών κέντρων, επιτρέπουν αφενός την προσφορότερη επαφή των αθλουμένων με το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την τόνωση των τοπικών οικονομιών, λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας.

16.Θεσμοθέτηση νομοθετικά του τρόπου χρηματοδότησης του Αγωνιστικού Αθλητισμού από χορηγίες του Ιδιωτικού Τομέα, με παράλληλη Διαδικτυακή – τηλεοπτική προβολή από Κρατικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή κινήτρων στους Χορηγούς.

17.Καθιέρωση ίδιων κριτηρίων για την Αξιολόγηση Αθλητών, σωματείων, Ενώσεων & Ομοσπονδιών με σκοπό την επιχορήγηση τους.

18.Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων σχετικών με τον αθλητισμό, όπως πχ. “Αναβίωση Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων”.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Η σημασία του πολιτισμού είναι μεγάλη, γιατί αφ’ ενός ο πολιτισμός μπορεί να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο στην έξοδο από την κρίση, και αφ’ ετέρου είναι πρόταση για μια κοινωνία καλύτερη και σύγχρονη. Ο πολιτισμός μπορεί να ξαναγίνει η ‘’βαριά μας βιομηχανία’’ και να αποτελέσει πολύ σημαντική πηγή εσόδων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο προστασίας του πολιτιστικού μας πλούτου και μιας αισθητικής που να τον σέβεται.

Στα πλαίσια αυτά προτείνονται:

Η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Πολιτισμού (ΕΣΠ), που θα έχει τον έλεγχο και τη λειτουργία όλου του τομέα πολιτισμού. Θα απαρτίζεται από προσωπικότητες υψηλού κύρους, οι οποίες θα προτείνονται και θα ελέγχονται διακομματικά. Η δημιουργία Διακομματικής Πολιτιστικής Επιτροπής (ΔΠΕ), που θα έχει ελεγκτικό ρόλο στο ΕΣΠ.Η χάραξη πολιτιστικής πολιτικής με προοπτική 10ετίας, κατόπιν αποφάσεων συλλογικών

οργάνων στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του πολιτισμού.

Η δημιουργία Ταμείου Πολιτισμού, που θα υπάγεται στο ΕΣΠ και θα ελέγχεται από τη ΔΠΕ. Τα έσοδα του ταμείου θα προέρχονται από ποσοστό των εισιτηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους και ΜΜΕ.Η δημιουργία Κ.Ε.Π. πολιτισμού, με ψηφιακή συναλλαγή, για να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες στον τομέα του πολιτισμού.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΜΟΥΣΕΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ.

Φύλαξη από εξειδικευμένο προσωπικό, που θα έχει τα κατάλληλα προσόντα, κατόπιν πιστοποίησης. Αυστηρή νομοθεσία για τους αρχαιολογικούς χώρους και αναβάθμιση των εφοριών αρχαιοτήτων με επαρκή προσωπικό φύλαξης. Ολυμπιάδα αρχαίου δράματος κάθε τέσσερα χρόνια στα αρχαία Ελληνικά θέατρα.

Συνεργασία με Ελληνικά και ξένα ιδρύματα, για την καλύτερη ανάδειξη ιστορικών χώρων, κατόπιν διαγωνισμών.

Σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία των ιστορικών-αρχαιολογικών χώρων, στα πρότυπα άλλων χωρών) κατόπιν διεθνών διαγωνισμών.

Υποδομές σε ιστορικούς χώρους για τη διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων (π.χ. στρατιωτικά συνέδρια).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ.

Δημιουργία Ακαδημίας Τεχνών, στην οποία θα διδάσκουν κορυφαίες προσωπικότητες της τέχνης και θα προσελκύονται σπουδαστές από γειτονικές χώρες. Αυτό θα φέρει σημαντική εισροή συναλλάγματος.

Αναβάθμιση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ενίσχυση της συνεργασίας τους με τους σχολικούς θεατρικούς θιάσους.

Ένταξη και των άλλων τεχνών στα προγράμματα των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Αναβάθμιση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με έσοδα από ποσοστό (1%) που θα παρακρατείται από τους φόρους στα ΜΜΕ.

Ενίσχυση και αναβάθμιση του Ευρ. Πολιτι. Κέντρου ΔΕΛΦΩΝ, του Εθν. Κέντρου ΒΙΒΛΙΟΥ και του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.

Αναβάθμιση όλων των φεστιβάλ, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού, μουσικής και ένταξη και των σχολείων τέχνης στα προγράμματα των φεστιβάλ. Κανένας περιορισμός στον αριθμό καθισμάτων και εμβαδού, των θεάτρων και όλων παραστάσεων. Η προσφορά των ‘’μικρών’’ θεάτρων στη δημιουργία πολιτισμού είναι ανεκτίμητη.

Αναβάθμιση του θεατρικού μουσείου και ένταξή του στο μουσείο τέχνης. Εκεί θα ενταχθούν και όλες οι υπόλοιπες τέχνες. Ψηφιοποίηση του μουσείου τέχνης, ώστε να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό και οι πολίτες που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση, αλλά και οι κάτοικοι του εξωτερικού.

Αναβάθμιση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, ως εναλλακτική, πολιτιστική και ποιοτική πρόταση.

Καθιέρωση του προγράμματος ‘’ώρα πολιτισμού’’ σε όλα τα ΜΜΕ. Όσα ΜΜΕ ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν απαλλαγή ΦΠΑ στις ΔΕΚΟ, με την προϋπόθεση ότι θα εντάξουν το πολιτιστικό ωριαίο πρόγραμμα, τέσσερις φορές το μήνα, σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης (5μ.μ-10μ.μ), σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.

Ένα φαινόμενο που έχει αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις και κακή δυσφήμιση για την χώρα μας είναι η δηλητηρίαση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.Τις περισσότερες φορές αυτή είναι η πιο εύκολη λύση για πολλούς δήμους που αντί να εφαρμόσουν τον νόμο 4039/2012 προτιμούν να εξολοθρεύουν τα αδέσποτα με αποτέλεσμα οι εικόνες ντροπής να κάνουν τον γύρω του κόσμου.

1. Δημιουργία επιτροπής σε συνεργασία με την νομαρχία, την διεύθυνση κτηνιατρικής και τους δήμους του νομού, η οποία θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για εξεύρεση λύσεων και αντιμετώπιση του προβλήματος.

2.Δημιουργία δημοτικής υπηρεσίας ελέγχου δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με αρχεία όπου θα κρατούνται όλα τα στοιχεία των δεσποζόμενων αλλά και των αδέσποτων ζώων, βιβλίο καταγγελιών και συμβάντων και πλήρης ενημέρωση περί του ν.4039/2012.

3.Υποχρεωτική καταγραφή και σήμανση με microchip όλων των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με την διεύθυνση κτηνιατρικής. Δεν θα εξαιρούνται οι κυνηγετικοί και ποιμενικοί σκύλοι οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των αδέσποτων. Να επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται.

4.Ειδικό πρόγραμμα για δωρεάν στειρώσεις και κτηνιατρική περίθαλψη σε ποιμενικούς σκύλους και ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τις υποχρεώσεις τους προς αυτούς.

5.Κίνητρα για στειρώσεις στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς.

6. Πρόστιμα σε όσους δεν στειρώνουν τα ζώα τους, τα αφήνουν να γεννούν και στην συνέχεια τα πετούν ή τα εγκαταλείπουν.

7.Συχνή και συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ζώα τους όπως και για τις ποινές που προβλέπει ο νόμος για την κακοποίηση των ζώων.

8.Μαθήματα και ενημέρωση στα σχολεία με ευθύνη του δήμου.

9.Δημιουργία δημοτικού προγράμματος υιοθεσιών αδέσποτων ζώων. Να προχωρήσει ο δήμος σε διαφημιστική καμπάνια προωθώντας τις υιοθεσίες. Να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πληροφορίες για το πρόγραμμα των στειρώσεων, για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων, για το πρόγραμμα υιοθεσιών, να τοποθετηθεί δημοτικός πίνακας ανακοινώσεων σε κεντρικό σημείο της πόλης όπου θα αναρτώνται φωτογραφίες ζώων προς υιοθεσία, να τοποθετηθούν πινακίδες στα πάρκα για την υποχρέωση των ιδιοκτητών να περισυλλέγουν τα περιττώματα των ζώων τους και επιπλέον να τοποθετηθούν ταΐστρες αδέσποτων περιφερειακά του κέντρου της πόλης, ώστε να προωθούμε την ευσυνείδητη φιλοσοφία της φιλοζωίας.

10.Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στις κατά τόπους κοινότητες με την συμμετοχή των τοπικών φορέων, με στόχο την ενημέρωσή τους ως προς τις υποχρεώσεις τους για την ευζωία και προστασία των ζώων που διαβιούν στην περιοχή τους.

11.Συνεργασία του δήμου με την ΕΛ.ΑΣ. η οποία αυτεπάγγελτα ως οφείλει εκ του νόμου πρέπει να διώκει όλους αυτούς που κακοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα ζώα..Αλλαγή του ισχύοντος νόμου και αντικατάσταση του με νέο πολύ αυστηρότερο όσον αφορά την κακοποίηση των ζώων. Φυλάκιση άνευ εξαγοράς της ποινής που θα επιβάλλεται στον δράστη, αφαίρεση δια παντός της αδείας του καταστήματος αν πρόκειται για ιδιοκτήτη(πχ στο περιστατικό βασανισμού ζώου από ιδιοκτήτη ταβέρνας).Γενικότερα ο βασανισμός ζώου να θεωρείται κακουργηματική πράξη.

12.Δημιουργία δημοτικής κλινικής ζώων με πρόσληψη κτηνιάτρου (κάλυψη θέσης κτηνιάτρου με διορισμό, μετάταξη, απόσπαση), όπου θα στειρώνονται και θα χειρουργούνται άρρωστα και τραυματισμένα ζώα (ή συνεργασία με τους ιδιώτες που εδρεύουν στα όρια του Δήμου).

13. Δημιουργία ειδικού κοινού λογαριασμού (Δήμου -Φιλοζωικού Συλλόγου) όπου θα κατατίθενται χρήματα από πρόστιμα που προκύπτουν από το ν.4039/2012.

14. Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ΔΕΥΑ 15. Δημιουργία σύγχρονου καταφυγίου 50 ζώων (Οι δήμοι που δεν εφαρμόζουν προγράμματα στειρώσεων των αδέσποτων ζώων, προβαίνουν σε παράνομες περισυλλογές ζώων και η μοναδική μέριμνά τους είναι ο εγκλεισμός των ζώων στα παράνομα καταφύγια τους, με αποτέλεσμα τον υπερπληθυσμό και με όλα όσα αυτός συνεπάγεται. Έχει παρατηρηθεί σε 5 τετραγωνικά μέτρα να συμβιώνουν 4 και 5 αδέσποτοι σκύλοι. Καταφύγια σε πόλεις όπως η Ρόδος, στο Λαύριο, στις Σέρρες, στην Έδεσσα, στα Γιαννιτσά, στην Χαλκίδα, στα Ιωάννινα, στην Ραφήνα, στην Χίο, στην Καβάλα, στην Κέρκυρα, στην Λαμία κ.α., λειτουργούν χωρίς άδεια και προϋποθέσεις και σε πολλά εξ αυτών σημειώνονται σωρείες παραβάσεων και απαράδεκτων συνθηκών διαβίωσης των ζώων).

15. Εκπαίδευση υπαλληλικού προσωπικού από καταρτισμένο επιστημονικό υπεύθυνο (κτηνίατρο και εκπαιδευτή ζώων) για τον χειρισμό, αντιμετώπιση και περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πιστεύουμε  τι  η  Ελλάδα  πρπει  να  χει υπερκομματική εθνική Εξωτερική  πολιτική, με  διαχρονική στρατηγική  και  δυναμική,  επικεντρωμένη  στα μακροπρόθεσμα  συμφροντα  του  Ελληνικο  θνους.  Ακόμα,  τι  τα  δόγματα    βάσει  των  οποων  ασκείται  η Εξωτερική  μας  Πολιτική  πρπει  να  είναι  τι  «η  Ελλάδα  ανήκει  όπου  επιτάσσουν  τα  συμφροντα  της»  και «διεκδικούμε  όλα  σα  μας  κατοχυρώσουν  οι  Διεθνείς  Συνθκες και το Διεθνς Δκαιο».  Στα  πλαίσια  αυτά,  και  εφόσον  ο  Ελληνικς  λαός  μας  τμήσει  με  τη  ψήφο  του,  θα  κινηθούμε  προς  τις παρακάτω κατευθύνσεις:  

1.Εκπνηση  και  εφαρμογή  μακροπρόθεσμου διπλωματικο  σχεδιασμού  πολυδιάστατης  Εξωτερικής Πολιτικής  και  συνεργασίας    με  τις  όλες  τις  χώρες που συμφέρει την Ελλάδα.

2.Ανακρυξη  της  Ελληνικς  Α.Ο.Ζ., σμφωνα  με τα προβλεπόμενα απ το διεθνς δκαιο.

3.Αναβθμιση των σχσεων με Κυπριακ Δημοκρατα, με πρτη προτεραιότητα την κοιν ανακήρυξη ορων Α.Ο.Ζ. Ελλάδας και Κπρου.   

4.Στοχευμνη  διπλωματική  αντιμετώπιση  του  τούρκικου  επεκτατισμο  και  ανάληψη  δράσεων  στην  Ε.Ε. για άρση του casus  belli.

5.Συνχιση της προσπάθειας επλυσης των θεμάτων με  τα  Σκόπια,  στο  σταθερ  πλαίσιο  απόρριψης  κθε ονομασας που περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονα».   

6.Ανπτυξη  των  σχσεων  με  τις  χώρες  της Ευρωπαϊκς  νωσης  που  αντιμετωπζουν  ανλογα  με προβλήματα ρευστότητας και χρέους.

7. Ανάπτυξη των σχσεων με τις ΗΠΑ, αξιοποιώντας τις  διαμορφομενες  αλλαγς  στις  γεωπολιτικς  και γεωστρατηγικς ισορροπες.   

8.μφαση  στην  ανπτυξη  των  σχσεων  με τις αναδυόμενες οικονομικά χώρες (BRICS)  με προτεραιτητα  στη Ρωσα και την Κνα.  

9.Διερενηση δυνατοττων παροχς υποστηρικτικν   επιχειρηματικών  βάσεων  σε  Ρωσα  και  Κνα,  σε επιλεγμνα ακριτικ νησι μας.  

10.Ανπτυξη  των  σχσεων  με  το  Ισραλ,  στη  βση  κοινν  συμφερντων  ανπτυξης  και  αντιμετπισης  της «Ισλαμικς πολιτικς» της Τουρκας.  

11.Στριξη  του  Οικουμενικο  Πατριαρχεου  και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ομογενών της Τουρκας  και της Βορεου Ηπερου.  

12.Ανληψη  δρσεων  για  αναγνριση  της  γενοκτονας  των  Ελλνων  του  Πντου  και  της  Μικρς Ασας απ τους Τορκους.

13.Ενσχυση  των  Γραφεων  Εμπορικν  Ακολοθων  στις  Πρεσβεες  για  προθηση  των  Ελληνικν  Προϊντων και Υπηρεσιν στο Εξωτερικ.